Inżynieria procesów technologicznych

Inżynieria procesów technologicznych

Dodaj do ulubionych

Inżynieria procesów technologicznych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria procesów technologicznych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studenci kierunku Inżynieria procesów technologicznych zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z procesami wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz elementami konstrukcyjnymi. To kierunek, w którym spotykają się różnorodne dziedziny, takie jak matematyka, fizyka, elektrotechnika i elektronika, materiałoznawstwo, czy miernictwo.

Po studiach można znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Inżynieria procesów technologicznych jest kierunkiem, w którym dominującą rolę pełnią matematyka, fizyka, a także chemia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria procesów technologicznych:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Inżynieria procesów technologicznych stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria procesów technologicznych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria procesów technologicznych

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH?

Inżynieria procesów technologicznych to studia interdyscyplinarne łączące wiedzę z informatyki, budownictwa, inżynierii materiałowej oraz inżynierii produkcji, co pozwoli w przyszłości absolwentom na sprawne dostosowywanie się do zmieniających się wymagań rynku pracy, podyktowanych rozwojem nowych technologii.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria procesów technologicznych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Najistotniejszym celem studiów na kierunku Inżynieria procesów technologicznych jest pozyskanie wiedzy na temat procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn, jak również elementów konstrukcyjnych. Program zawiera zagadnienia związane z matematyką, fizyką, materiałoznawstwem, miernictwem, elektrotechniką i elektroniką, bazami danych, podstawami mechaniki ogólnej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH?

Studia na kierunku Inżynieria procesów technologicznych trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH?

Absolwenci studiów na kierunku Inżynieria procesów technologicznych przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria procesów technologicznych:

 • jednostki projektowe,
 • jednostki konstrukcyjne,
 • jednostki technologiczne,
 • jednostki akredytacyjne i atestacyjne,
 • jednostki naukowo- badawcze,
 • jednostki konsultingowe.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Komentarze (0)