Dodaj do ulubionych

COACHING FILOZOFICZNY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku coaching filozoficzny to studia licencjackie, tórych program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata(studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Osoby, które aplikują na kierunek coaching filozoficzny będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii czy filozofii. Studenci rozwiną także wiedzę na temat kulturoznawstwa. W ramach licznych warsztatów, nauczą się interpretacji tekstów filozoficznych, argumentacji czy tłumaczenia tekstów kultury i tekstów filozoficznych.

Po ukończeniu studiów, absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowisku coacha i trenera personalnego. Ponadto mogą objąć stanowiska edukatora, terapeuty oraz pedagoga.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Maturzyści, którzy zdecydują się aplikować na kierunek coaching filozoficzny powinny zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi. Zasady i progi punktowe mogą być zmienne i różnić się w zależności od wybranej uczelni. Kandydaci muszą także pamiętać o konieczności dostarczenia wymaganych dokumentów, których lista znajduje się na stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku coaching filozoficzny to:

 • język polski
 • dowolny przedmiot (oprócz języka polskiego)

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK COACHING FILOZOFICZNY

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Coaching filozoficzny stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.04.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 19.04.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 17.07.2021
do 30.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.04.2021
do 23.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 19.04.2021
do 23.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku coaching filozoficzny

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COACHING FILOZOFICZNY?

Obecnie, rozwinięte kompetencje miękkie oraz zdolności interpersonalne są niezwykle ważne w niemal każdej branży. Dlatego też zawód coacha jest obecnie bardzo popularny, a kształceniem specjalistów z tego obszaru zajmuje się kierunek coaching filozoficzny. Studenci, którzy aplikują na powyższe studia będą mieli okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych, psychologicznych oraz kulturoznawczych. Ponadto wykształcą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku coaching filozoficzny możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku coaching filozoficzny zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych oraz humanistycznych. Program kształcenia zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z logiką, etyką oraz retoryką. Osoby, które aplikują na powyższy kierunek dowiedzą się więcej na temat psychologii społecznej oraz filozofii etyki. Co więcej, rozwiną kompetencje miękkie oraz zdolności interpersonalne, które wykorzystają podczas pracy z klientami i zespołem.

Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci wykształcą także umiejętności praktyczne. Przede wszystkim nauczą się analizowania wybranych tekstów filozoficznych oraz humanistycznych. Ponadto poznają zasady prawidłowej argumentacji, mediacji oraz negocjacji. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić zajęcia i warsztaty coachingowe oraz zdobędą umiejętności organizacji zajęć integracyjnych oraz konferencji.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

COACHING FILOZOFICZNY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COACHING FILOZOFICZNY?

Studia na kierunku coaching filozoficzny trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku coaching filozoficzny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

COACHING FILOZOFICZNY STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek coaching filozoficzny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski Przedmioty:

dowolny przedmiot, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku coaching filozoficzny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek coaching filozoficzny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU COACHING FILOZOFICZNY?

Studia na kierunku coaching filozoficzny przygotowują do podjęcia ciekawej i przyszłościowej pracy zawodowej. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, bez problemu znajdą zatrudnienie na stanowisku coacha oraz trenera personalnego. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z zawodem edukatora, pedagoga oraz terapeuty. Po ukończeniu studiów można podjąć współpracę z ośrodkami rozwoju osobistego, świetlicami czy szkołami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku coaching filozoficzny:

 • świetlice
 • ośrodki rozwoju osobistego
 • szkoły
 • stanowisko coacha
 • stanowisko edukatora
 • korporacje
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU COACHING FILOZOFICZNY

Komentarze (0)