Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Dodaj do ulubionych

Inżynieria zagrożeń środowiskowych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studenci kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych pozyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną, która dotyczy szeroko pojętych zagrożeń środowiskowych. W toku studiów zaznajamiają się z ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi, geomorfologicznymi, hydrologicznymi i sejsmicznymi, a także nabywają umiejętności w zakresie obsługi i projektowania systemów przeciwdziałania geozagrożeniom.

Po zakończeniu kształcenia absolwenci Inżynierii zagrożeń środowiskowych będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach i instytucjach państwowych zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, zarządzaniem kryzysowym, przedsiębiorstwach hydrotechnicznych i geologicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kryteria rekrutacyjne na studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych są dość szerokie i różnorodne. Dzięki temu większe grono kandydatów ma szansę dostać się na pierwszy rok studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych:

 • geografia,
 • biologia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • chemia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Inżynieria zagrożeń środowiskowych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria zagrożeń środowiskowych

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH?

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych nastawione są głównie na pozyskiwanie umiejętności praktycznych. Ponad połowa realizowanych w harmonogramie zajęć to ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe.

Kierunek kształci ekspertów w zakresie katastrof naturalnych i zagrożeń środowiskowych, w tym powodowanych degradacją środowiska, a także specjalistów w dziedzinie systemów zarządzania kryzysowego, geograficznych systemów informacyjnych, planowania przestrzennego i projektowania systemów osłony przed geozagrożeniami.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych pozyskują umiejętności w zakresie obsługi i projektowania systemów przeciwdziałania geozagrożeniom, zdobywają wiedzę o zagrożeniach w naukach przyrodniczych, a także zapoznają się z ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi, geomorfologicznymi, hydrologicznymi i sejsmicznymi.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH?

Studia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH?

Po zakończeniu nauki absolwenci Inżynierii zagrożeń środowiskowych mogą podjąć pracę w firmach i instytucjach państwowych zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, zarządzaniem kryzysowym, przedsiębiorstwach hydrotechnicznych i geologicznych. Są również przygotowani do pracy jako geoinformatycy oraz specjaliści wykonujący ekspertyzy geotechniczno- gruntoznawcze, jak również do pracy przy projektach rewitalizacji i rekultywacji obszarów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych:

 • sektor planowania przestrzennego,
 • sektor ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwa hydrotechniczne,
 • przedsiębiorstwa geologiczne,
 • laboratoria synoptyczno- meteorologiczne,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się rekultywacją, rewitalizacją, gospodarką odpadami,
 • jednostki administracji publicznej.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH

Komentarze (0)