Dodaj do ulubionych

Biology studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Biology to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Biology to studia prowadzone w języku angielskim. Dzięki nim można wzbogacić wiec słownictwo branżowe i naukowe poświęcone biologii – jednej z najważniejszych nauk przyrodniczych, która zajmuje się badaniem organizmów żywych. W trakcie kształcenia studenci uczestniczą w szeregu wykładów, laboratoriów czy zajęć terenowych. Poznają wtedy podstawy zoologii. botaniki czy mikrobiologii.

Współczesnym zdobyczom biologii nie mogą być obce kwestie związane z ochroną środowiska i ekologią. Ukończenie studiów w języku angielskim pozwoli zadbać o zawodowy rozwój nie tylko w Polsce, lecz również na arenie międzynarodowej. Na absolwentów tego kierunku czekać będzie praca w różnorodnych laboratoriach, ośrodkach badawczych lub w sektorze edukacji.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych. Wymogi rekrutacyjne są różne i uzależnione od poziomu i trybu kształcenia. 

The programme is addressed to candidates holding high school diploma or any other equivalent degree. Admission of candidates is based on a highest final grade in one of the following subjects: Biology, Chemistry, Physics, Physics and Astronomy or Mathematics taken in the secondary school leaving examination. Prospective students register online in the Online Registration System and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Biology stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biology

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 23.07.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biology

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGY?

Program studiów kierunku biology kierowany jest przede wszystkim do obcokrajowców. Został on opracowany w taki sposób, by przygotować studentów zainteresowanych karierą lekarza z zakresu nauk przyrodniczych. Następnie są oni gotowi do rozpoczęcia programu medycznego.

Poszczególne zajęcia odbywają się w postaci wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe. Zgłębiane nauki ścisłe dają bardzo solidne podstawy do podjęcia pracy w różnych dziedzinach. Są oni przygotowywani do podejmowania pracy powiązanej z biologią, biotechnologią i technologią w badaniach naukowych lub inżynierskich i rozwoju, w branżach opartych na nauce, biologii medycznej i nauczaniu.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biology możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W siatce zajęć studiów biologicznych na kierunku biology znajdziesz takie przedmioty jak: Molecular biology with elements of molecular diagnostic, Genetic engineering – a basic course, Human immunology with elements of virology, Botany and zoology field classes. Studenci mają okazję zgłębiać wiedzę odnoszącą się do fizycznych podstaw instrumentalnej diagnostyki i fizjoterapii, immunologii człowieka z elementami wirusologii, botaniki farmakologicznej, metod biochemicznych w analizie klinicznej.

Kierunek biology umożliwi Ci nabycie umiejętności zawodowych, które okażą się niezbędne w przypadku pracy w laboratoriach medycznych, instytucjach badawczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytucjach ochrony środowiska oraz w branżach naukowych. Poznasz współczesne metody badawcze, a także nauczysz się obsługiwać aparaturę badawczą, która jest szczególnie istotna w przypadku biologii doświadczalnej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGY?

Studia na kierunku Biology trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku biology na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGY STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biology na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

The programme is addressed to candidates holding high school diploma or any other equivalent degree. Admission of candidates is based on a highest final grade in one of the following subjects: Biology, Chemistry, Physics, Physics and Astronomy or Mathematics taken in the secondary school leaving examination. Prospective students register online in the Online Registration System and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biology na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biology na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGY?

Studia biologiczne przygotowują absolwentów do pracy w placówkach edukacyjnych, naukowych, administracyjnych. Obejmują oni stanowiska specjalistów, konsultantów, przedstawicieli medyczno-farmaceutycznych, menadżerów projektów badawczych w koncernach farmaceutycznych i placówkach badawczo-naukowych

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biology:

  • jednostki naukowo-badawcze
  • instytucje związane z ochroną przyrody i środowiska
  • laboratoria branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biotechnologicznej
  • szkoły i uczelnie wyższe
  • instytucje opieki zdrowotnej
  • przemysł spożywczy i rolniczy

Absolwenci kierunku biology są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych, jak również w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej, biotechnologicznej i diagnostycznej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGY

Komentarze (0)