Dodaj do ulubionych

Komunikacja cyfrowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Komunikacja cyfrowa to kierunek stanowiący odpowiedź na potrzeby i wymagania współczesnego świata i rynku zatrudnienia. W toku studiów studenci pozyskują wiedzę z trzech obszarów, które można określić mianem ogólnorozwojowego, komunikacyjnego oraz cyfrowego. Zaznajamiają się między innymi z teorią komunikacji, humanistyki cyfrowej, zróżnicowania przestrzeni komunikacyjnej, czy budowania wizerunku.

Po otrzymaniu złożonej i zróżnicowanej wiedzy absolwenci kierunku Komunikacja cyfrowa stają się specjalistami, którzy mogą pełnić różne funkcje; od brokerów informacji, przez specjalistów do spraw marketingu internetowego i copywriterów po specjalistów w zakresie komunikacji wewnętrznej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Komunikacja cyfrowa jest kierunkiem interdyscyplinarnym i właśnie jego charakter sprawia, że staje się coraz popularniejszy. Oznacza to, że chętnych na studia jest wielu, zatem w procesie rekrutacyjnym należy wyróżniać się jak najlepszymi wynikami.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Komunikacja cyfrowa:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • przedmiot do wyboru.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOMUNIKACJA CYFROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Komunikacja cyfrowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku komunikacja cyfrowa

Komunikacja cyfrowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOMUNIKACJA CYFROWA STUDIA NIESTACJONARNE

KOMUNIKACJA CYFROWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOMUNIKACJA CYFROWA STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku komunikacja cyfrowa

niestacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA CYFROWA?

Komunikacja cyfrowa to kierunek, który oferuje kształcenie w zakresie takich dziedzin jak nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne. Co istotne, realizowany program nauczania dostosowany jest do potrzeb otoczenia społeczno- gospodarczego, co daje absolwentom możliwość zdobycia pracy w podmiotach, należących do różnych sektorów.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Komunikacja cyfrowa pozyskują obszerną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych, z wyróżnieniem takich dyscyplin jak językoznawstwo, wiedza o mediach, socjologia, czy psychologia. Ponadto, zdobywają wiedzę o metodach i technikach pozyskiwania i analizy danych w komunikacji oraz ewaluacji efektów działań komunikacyjnych.

W toku studiów zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi zasad funkcjonowania w społeczeństwie, technik obliczeniowych przydatnych w informatyce, struktury i organizacji typowych systemów komputerowych, jak również wykorzystywania typowych aplikacji.

Istotną umiejętnością rozwijaną na studiach jest umiejętność wykorzystywania wiedzy na temat odbiorców działań komunikacyjnych, sposobów ich określania, ich więzi społecznych i językowej identyfikacji, a także umiejętność tworzenia cyfrowych treści audiowizualnych i stosowania metod matematycznych do rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA CYFROWA?

Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMUNIKACJA CYFROWA?

Absolwenci studiów na kierunku Komunikacja cyfrowa posiadają szeroką wiedzę interdyscyplinarną i jednocześnie zróżnicowane praktyczne umiejętności. Dzięki temu będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i sektorze prywatnym. Studia na kierunku Komunikacja cyfrowa dają przygotowanie do pracy między innymi w agencjach public relations, mediach, firmach sektora kreatywnego, firmach sektora IT, czy instytucjach kultury.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Komunikacja cyfrowa:

 • specjalista w zakresie kontaktów z interesariuszami,
 • specjalista w zakresie komunikacji wewnętrznej,
 • specjalista w zakresie zarządzania wiedzą,
 • webmaster,
 • broker informacji,
 • copywriter,
 • specjalista do spraw marketingu internetowego,
 • specjalista do spraw social media,
 • specjalista w zespole projektowym.

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA CYFROWA

Komentarze (0)