DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

Dodaj do ulubionych

DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji to kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z obszaru dziennikarstwa, literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę na temat rynku medialnego w Polsce i na świecie. Ponadto poznają wybrane gatunki dziennikarskie i rozwiną kompetencje z zakresu komunikowania.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w redakcjach mediów tradycyjnych i cyfrowych. Co więcej, mogą związać swoją przyszłość z zawodem reportera, rzecznika prasowego czy prezentera telewizyjnego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które chcą aplikować na kierunek dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji, powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji to:

w przypadku studiów I stopnia należy zaliczyć egzamin maturalny z następujących przedmiotów:

 • języka polskiego
 • język obcy,
 • historia,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • biologia

W przypadku studiów II stopnia należy przedstawić dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych oraz przejść obowiązkową rozmowę kwalifikacyjną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI?

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji to studia, które kształcą specjalistów z zakresu komunikacji oraz szeroko pojętego dziennikarstwa. Studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę na temat reklamy, systemów medialnych czy współczesnej kultury. Oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiną także szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W czasie studiów na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji, studenci zdobędą kompleksową wiedzę z obszaru dziennikarstwa, komunikacji społecznej oraz kulturoznawstwa. Ponadto dowiedzą się więcej na temat literaturoznawstwa oraz językoznawstwa oraz poznają specyfikę współczesnego rynku medialnego. Program kształcenia zakłada także realizacje zajęć związanych z retoryką dziennikarską, reklamą i marketingiem.

Osoby, które aplikują na powyższe studia nauczą się komunikacji społecznej i międzykulturowej. Co więcej, zdobędą zdolności z obszaru zastosowania różnorodnych form i stylów dziennikarskich. Dowiedzą się także, w jaki sposób tworzyć przekazy promocyjne oraz strategie reklamowe. Ponadto skupią się na doskonaleniu umiejętności związanych z emisją głosu oraz z poprawną dykcją.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI?

Studia na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji będą trwały 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

biologia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI?

Ukończenie studiów na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w rożnego rodzaju mediach. Ponadto mogą objąć stanowisko redaktora, rzecznika prasowego czy prezentera. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z agencjami reklamowymi i PR.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji:

 • agencje reklamowe
 • działy PR
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism
 • telewizja
 • media internetowe

Po ukończeniu studiów można założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanych z dziennikarstwem i komunikacją społeczną.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

Komentarze (0)