Dodaj do ulubionych

EUROPEAN LEGAL STUDIES studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  European Legal Studies to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

W trakcie studiów na kierunku European Legal Studies, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk politycznych, prawnych i administracyjnych. Ponadto poznają wybrane dziedziny prawa oraz dowiedzą się więcej na temat zagadnień związanych z ekonomią oraz zarządzaniem. Studenci nauczą się także komunikacji w języku angielskim oraz poznają specjalistyczną terminologię biznesową.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych, firmach doradczych oraz konsultingowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek European Legal Studies należy zapoznać się z wszystkimi obowiązującymi na danej uczelni wymaganiami.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku European Legal Studies to:

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • WOS,
  • historia,
  • matematyka

Kandydaci powinni także znać język angielski, w stopniu umożliwiającym im swobodną komunikację.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EUROPEAN LEGAL STUDIES

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

European legal studies stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku european legal studies

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EUROPEAN LEGAL STUDIES STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku european legal studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EUROPEAN LEGAL STUDIES STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek european legal studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku european legal studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
80
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek european legal studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EUROPEAN LEGAL STUDIES ?

Absolwenci powyższego kierunku nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i zarazem perspektywicznej pracy zawodowej. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w firmach i korporacjach, w których wymagana jest znajomość języka angielskiego. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w firmach doradczych i konsultingowych. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość zawodową z biurami tłumaczeniowymi. Ponadto, absolwenci będą posiadać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do założenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku European Legal Studies:

  • korporacje międzynarodowe
  • firmy doradcze i konsultingowe
  • biura tłumaczeniowe
  • administracja publiczna

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EUROPEAN LEGAL STUDIES

Komentarze (0)