Dodaj do ulubionych

FAMILIOLOGIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  familiologia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W trakcie studiów na kierunku familiologia, studenci dowiedzą się więcej na temat instytucji, jaką jest rodzina. Ponadto zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i psychologicznych. Podczas licznych warsztatów nauczą się zasad poradnictwa psychologicznego oraz stawiania odpowiedniej diagnozy.

Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologicznych, ośrodkach pomocy rodzinie, domach społecznych czy w świetlicach środowiskowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby jak najlepiej wypaść na tle innych kandydatów, osoby które chcą aplikować na kierunek familiologia powinny odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku familiologia to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dowolnie wybrany przedmiot

W przypadku studiów drugiego stopnia, przyszli studenci powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej czy nauk teologicznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FAMILIOLOGIA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Familiologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 13.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku familiologia

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA?

Studia na kierunku familiologia wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych oraz humanistycznych. W planie znajdzie się wiele interesujących warsztatów, dzięki którym możliwe będzie rozwinięcie umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej absolwentów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku familiologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku familiologia zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk społecznych, psychologicznych, humanistycznych czy kulturoznawczych. Ponadto dowiedzą się więcej o instytucji rodziny w ujęciu psychologicznym, prawnym oraz teologicznym. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z psychologią, pedagogiką oraz z socjologią. Jako że studia będą miały wymiar praktyczny, studenci rozwiną umiejętności i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim nauczą się udzielania poradnictwa psychologicznego oraz małżeńsko-rodzinnego. Tym samym dowiedzą się, w jaki sposób stawiać odpowiednią diagnozę oraz udzielać pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów rodzinnych. Ważnym elementem kształcenia będzie także rozwijania zdolności z zakresu mediacji i komunikacji, które są niezwykle ważne w zawodzie psychologa oraz pedagoga. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FAMILIOLOGIA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA?

Studia na kierunku familiologia będą trwały 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku familiologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FAMILIOLOGIA STUDIA I STOPNIA

FAMILIOLOGIA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek familiologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Przedmioty:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku familiologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek familiologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA?

Ukończenie studiów na kierunku familiologia otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci idealnie odnajdą się w poradniach psychologicznych czy małżeńskich. Równie ciekawą opcją może być praca w ośrodkach wychowawczych czy w domach opieki społecznych. Ponadto, po studiach na kierunku familiologia można znaleźć zatrudnienie w instytucjach profilaktyki społecznej czy w instytucjach interwencji psychologicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku familiologia:

 • instytucje profilaktyki społecznej
 • poradnie psychologiczne
 • domy opieki społecznej
 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje interwencji psychologicznej

Dobrym rozwiązaniem może być założenie własnej działalności gospodarczej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA

Komentarze (0)