Administration in International Organizations

Administration in International Organizations

Dodaj do ulubionych

Administration in International Organizations studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Administration in International Organizations to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Kierunek Administration in International Organization realizowany jest w języku angielskim. Studia tego typu odpowiadają oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Program kształcenia nastawiony jest na badanie organizacji międzynarodowych, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania administracji publicznej i ich pracowników.

Absolwenci zatrudniani są w urzędach administracji instytucji UE, urzędach administracji rządowej i samorządowej, w jednostkach współpracujących z UE bądź w instytucjach, które pozyskują środki unijne. Mają okazję opanować język angielski na poziomie specjalistycznym w zakresie administracji publicznej, prawa, ekonomii, zarządzania, socjologii organizacji.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Administration in international organizations stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administration in international organizations

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS?

Studia na kierunku Administration in International Organizations mają umożliwić Ci zapoznanie się ze środowiskiem międzynarodowym oraz sposobami funkcjonowania administracji publicznej i jej pracowników. Studenci rozwijają kompetencje językowe w zakresie specjalistycznego języka angielskiego w kontekście administracji publicznej, prawa, ekonomii, zarządzania, socjologii organizacji.

Jest to propozycja kształcenia dla osób, które chcą pracować w administracji w organizacjach międzynarodowych lub planują podjąć pracę w organizacjach publicznych i prywatnych, które z nimi współpracują. Studenci poznają europejską i globalną przestrzeń administracyjną.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Administration in International Organizations możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W siatce zajęć kierunku Administration in International Organizations znajdziemy takie przedmioty jak: English Language for Administration and Public Law, International Economics, International Protection of Human Rights, International Non-Governmental Organizations, Judicial Protection in the European Union, Diplomatic and Consular Law.

Studenci mają okazję poznać wpływ różnego typu organizacji na usługi i tworzącą się politykę. Jednocześnie dowiesz się, czym jest administracja międzynarodowa i transnarodowa. Poznasz europejską i globalną przestrzeń administracji, a także różne metody zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS?

Studia na kierunku Administration in International Organizations trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku administration in international organizations na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku administration in international organizations na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek administration in international organizations na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS?

Absolwenci kierunku Administration in International Organizations mają wiele możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Mogą pracować w organizacjach publicznych i organizacjach prywatnych (nastawionymi na zysk bądź nie), z którymi współpracują organizacje międzynarodowe.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administration in International Organizations:

  • administracja państwowa i samorządowa
  • instytucje międzynarodowe
  • firmy biznesowe o charakterze międzynarodowym

Możesz pracować w urzędach administracji instytucji UE, urzędach administracji rządowej i samorządowej, w jednostkach współpracujących z UE bądź w instytucjach, pozyskujących środki unijne.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Komentarze (0)