Bachelor in business administration

Bachelor in business administration

Dodaj do ulubionych

Bachelor in business administration studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Bachelor in business administration to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Bachelor in business administration to studia prowadzone w języku angielskim. W trakcie kształcenia studenci zdobędą wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem organizacji w sektorze publicznym. W praktyce otrzymają oni interdyscyplinarne wykształcenie z pogranicza zarządzania, ekonomii czy nauk prawniczych. Tak rozległe kwalifikacje pozwolą na świadome prowadzenie działalności gospodarczej i na zarządzanie nią.

Po zakończeniu nauki absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się pracę zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej – dzięki wysoce rozwiniętym kompetencjom lingwistycznym. Mogą oni starać się o pracę w sektorze instytucji publicznych. Nie jest to jednak jedyna droga rozwoju – czekać na nich będą również przedsiębiorstwa działające w sektorze prywatnym.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Bachelor in business administration stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bachelor in business administration

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.05.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.05.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.07.2021
do 10.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.07.2021
do 10.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bachelor in business administration

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION?

Studia w zakresie Bachelor in Business Administration stworzono po to, by rozwijać i rozpowszechniać nowoczesną wiedzę odnoszącą się do teorii i praktyki ekonomii i biznesu w zglobalizowanym świecie. Interdyscyplinarny charakter kształcenia zwraca uwagę na fakt, że siły polityczne, społeczne i kulturowe wpływają, a czasem wręcz kierują decyzjami gospodarczymi i biznesowymi na świecie.

Studenci mają szansę poznać wyzwania, które stoją przez współczesnymi firmami, osobami fizycznymi i gospodarkami. Odnoszą się one do niedoboru zasobów, wzrostu gospodarczego, kryzysu finansowego, zmian klimatu, nierówności. Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które odnoszą się do nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, socjologii, zarządzania.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bachelor in business administration możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W siatce zajęć kierunku Bachelor in Business Administration znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: Organizational behavior, Statistics for business & economics, Health and safety course, Computer information system in business. Studenci mają okazję zgłębiać treści odnoszące się do międzynarodowego biznesu i zarządzania oraz związane z globalną ekonomią. Zapoznają się z różnorodnością kulturową, pojęciem zrównoważonego rozwoju w ekonomii i biznesie, stosowaniem odpowiednich metod jakościowych, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

Zdobędziesz wszechstronną wiedzę, a także potrzebne umiejętności, które pozwolą Ci zajmować się biznesem lub międzynarodową ekonomią i polityką w organizacjach międzynarodowych, firmach konsultingowych, firmach międzynarodowych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION?

Studia na kierunku Bachelor in business administration trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku bachelor in business administration na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek bachelor in business administration na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Przedmioty:

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Uczelni.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku bachelor in business administration na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek bachelor in business administration na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION?

Absolwenci kompleksowo opracowanego kierunku bachelor in business administration są przygotowani do podjęcia pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bachelor in business administration:

  • organizacje non-profit
  • jednostki administracji publicznej
  • władze lokalne
  • władze regionalne
  • władze krajowe

Możesz pracować na stanowisku menedżerskim w dziale operacyjnym, finansowym, analitycznym w międzynarodowych korporacjach lub małych i średnich przedsiębiorstwach działających w skali krajowej i międzynarodowej. Absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą na rynku krajowym i międzynarodowym.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION

Komentarze (0)