FORESTRY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku forestery to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku forestry, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych oraz weterynaryjnych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat leśnictwa, ekologii oraz ochrony przyrody. Oprócz wiedzy teoretycznej rozwiną także cenne umiejętności praktyczne i nauczą się między innymi zarządzania inżynierią leśną.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji Lasów Państwowych, administracji parków narodowych i krajobrazowych czy w firmach zajmujących się doradztwem leśnym.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek forestery powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi na danej uczelni, co zwiększy szansę na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku forestry to:

  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku leśnictwo
  • znajomość języka angielskiego

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FORESTRY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Forestry stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku forestry

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku forestry

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FORESTRY?

Program nauczania na kierunku forestery oscyluje głównie wokół zagadnień związanych z leśnictwem. Jednak studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę także z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i weterynaryjnych co przełoży się także na szansę zdobycia ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej. Program nauczania zakłada realizacje ciekawych warsztatów praktycznych, dzięki którym studenci rozwiną swoje umiejętności i podniosą kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku forestery możemy podzielić na:

1. Typ

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku forestery zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych, przyrodniczych i rolniczych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów o tematyce związanej z leśnictwem, ekologią czy gospodarką leśną. Ponadto, studenci dowiedzą się więcej na temat gatunków roślin, owadów i zwierząt występujących w środowisku leśnym. Ważnym elementem kształcenie będzie także możliwość poznania regulacji prawa leśnego oraz nauka ich zastosowania w praktyce zawodowej.

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek, oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiną także cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim skupią się na doskonaleniu zdolności z obszaru zarządzania inżynierią leśną. Co więcej, nauczą się podejmowania działań związanych z ekologią oraz ochroną przyrody i ekosystemów leśnych. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów z przedsiębiorczości i ekonomii, których ukończenie umożliwi absolwentom założenie własnej działalności gospodarczej. Jako że studia będą realizowane w języku angielskim, studenci rozwiną zdolności językowe i zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FORESTRY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FORESTRY?

Studia na kierunku forestry trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku forestry na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FORESTRY STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku forestry na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek forestry na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FORESTRY?

Absolwenci powyższych studiów nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w przemyśle leśnym. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z administracją Lasów Państwowych czy administracją parków narodowych i krajobrazowych. Równie ciekawą opcją może być praca w leśnych instytutach badawczych. Studenci często decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęcie kariery międzynarodowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku forestry:

  • Lasy Państwowe
  • administracja parków krajobrazowych i narodowych
  • instytuty badawcze
  • ośrodki badawczo-naukowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FORESTRY

Komentarze (0)