Advanced Materials and Nanotechnology

Advanced Materials and Nanotechnology

Dodaj do ulubionych

Advanced Materials and Nanotechnology studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Advanced Materials and Nanotechnology to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Advanced materials and nanotechnology to unikatowy kierunek kształcenia, który ma za zadanie kształcić specjalistów w zakresie technologii i materiałów wykorzystywanych w najbardziej zaawansowanych gałęziach przemysłu. Wspomnieć tu można między innymi nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne. W tym celu studenci zdobywają wiedzę z zakresu fizyki kwantowej i chemii.

Absolwenci studiów fizycznych tego typu mogą być zatrudnieni w przemyśle i laboratoriach badawczych. Znają i potrafią wykorzystywać nowoczesne metody badawcze oraz techniki, które stosuje się do badań materiałów zaawansowanych zarówno na poziomie mikro- i makroskopowym.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Advanced materials and nanotechnology stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku advanced materials and nanotechnology

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY?

Studia fizyczne na kierunku Advanced materials and nanotechnology umożliwiają zdobywanie szczegółowej wiedzy z zakresu fotoniki i nanotechnologii, biomateriałów, zaawansowanych materiałów dla technologii informacyjnych, materiałów nadnano- i makrocząsteczkowych.

Studenci mają okazję zdobyć wiedzę z zakresu fizyki, chemii, inżynierii, wyższej matematyki i informatyki. Zajęcia prowadzone są w laboratoriach fizycznych i komputerowych. Studenci mają szansę pracować na nowoczesnym oprogramowaniu badawczym oraz korzystać z narzędzi analizy danych. Mają szansę brać udział w badaniach i wymianach z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Advanced Materials and Nanotechnology możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia kierunku Advanced Materials and Nanotechnology tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studia tego typu to odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy, który poszukuje ekspertów, będących w stanie opracowywać materiały o nowych funkcjach.

To właśnie nowe formuły badawcze mogą rozwiązać najważniejsze problemy z różnych obszarów od urządzeń elektronicznych po alternatywne źródła energii. Będziesz miał/a okazję wykorzystywać promieniowanie świetlne (fotony) do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania informacji i sygnałów.

Zdobędziesz wiedzę o organicznych i nieorganicznych zaawansowanych materiałach stosowanych w informatyce. Będziesz w stanie stworzyć materiały zastępcze imitujące tkanki, które występują w przyrodzie. Zajmiesz się projektowaniem, syntezą, strukturą i właściwościami materiałów. Zdobywana wiedza i nabywane umiejętności są związane z wybraną specjalizacją.

 

3. Gdzie studiować Advanced materials and nanotechnology

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Advanced materials and nanotechnology:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY?

Studia na kierunku Advanced Materials and Nanotechnology trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku advanced materials and nanotechnology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku advanced materials and nanotechnology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek advanced materials and nanotechnology na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY?

Absolwenci Advenced Materials and Nanotechnology posiadają wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, dzięki czemu mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Są w stanie prowadzić własne przedsiębiorstwo w branży high-tech.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Advanced Materials and Nanotechnology:

  • akademickie instytucje badawcze
  • laboratoria badawcze związane z przemysłem
  • zakłady przemysłowe, które wykorzystują technologie oparte na nowo opracowanych materiałach

Możesz być zatrudniony w sektorze zaawansowanych technologii. Absolwenci pracują w charakterze inżynierów, projektantów lub technologów w przemyśle związanym z nanotechnologiami, w przemyśle chemicznym, a także w przemyśle tworzyw sztucznych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY

Komentarze (0)