Bachelor program in management

Bachelor program in management

Dodaj do ulubionych

Bachelor program in management studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Bachelor program in management to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Bachelor program in management to kierunek studiów realizowany w języku angielskim. Skupiają się na zarządzaniu pod względem rachunkowości i kontrolingu oraz zarządzania kryzysowego. Studenci mają szansę zdobyć wiedzę o międzynarodowych rynkach finansowych, a także nabywają umiejętności odnoszące się do rachunkowości i kontrolingu, sprzyjające podejmowanie najlepszych decyzji finansowych w firmie.

Absolwenci pracują w charakterze międzynarodowych menedżerów, pracowników działu finansowego, przedsiębiorców, konsultantów księgowych i audytorów finansowych, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu kształcenia. Na kandydatów może czekać test z języka obcego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BACHELOR PROGRAM IN MANAGEMENT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bachelor program in management stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bachelor program in management

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR PROGRAM IN MANAGEMENT?

Studia w zakresie Bachelor program in management to kierunek, który umożliwi Ci zdobycie gruntownego wykształcenia w zakresie zarządzania. Studenci mają szansę uczęszczać na najważniejsze przedmioty o charakterze kierunkowych, ogólnym, fakultatywnym i specjalizacyjnym. Zapoznają się z rachunkowością małych firm, rachunkiem kosztów, rachunkowością ubezpieczeń społecznych, rachunkowością komputerową, analizą sprawozdawczości finansowej i wieloma innymi zagadnieniami.

Będziesz miał/a okazję rozwinąć predyspozycje językowe w zakresie języka angielskiego, a także zdobędziesz potrzebne certyfikaty. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bachelor program in management możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia w zakresie Bachelor program in management studenci uczęszczają na takie zajęcia jak: Microeconomics, Introduction to Entrepreneurship, Introduction to Innovation Management, Financial Accounting, Information Technology Management, Marketing Research, Contemporary Political Systems.

Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, planowaniem obrony cywilnej w sytuacji zagrożeń, rachunkowością ubezpieczeń społecznych. Uczęszczanie na dane kursy związane jest z realizowaną specjalizacją. Pamiętaj o tym, że zajęcia realizowane są w języku angielskim, dlatego studenci muszą posługiwać się tym językiem w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

 

3. Gdzie studiować Bachelor Program in Management

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Bachelor Program in Management:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BACHELOR PROGRAM IN MANAGEMENT STUDIA NIESTACJONARNE

BACHELOR PROGRAM IN MANAGEMENT STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR PROGRAM IN MANAGEMENT?

Studia na kierunku Bachelor program in management trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku bachelor program in management na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BACHELOR PROGRAM IN MANAGEMENT STUDIA I STOPNIA

BACHELOR PROGRAM IN MANAGEMENT STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek bachelor program in management na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku bachelor program in management na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek bachelor program in management na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BACHELOR PROGRAM IN MANAGEMENT?

Miejsce zatrudnienia absolwentów kierunku Bachelor program in management uzależniony jest od realizowanej specjalizacji. Stają się oni specjalistami od zarządzania kryzysowego, ale funkcjonują również jako pracownicy cywilni. Pracują również w charakterze specjalisty ds. rachunkowości zarządczej, specjalisty ds. rachunkowości międzynarodowej, doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bachelor program in management:

  • firmy i korporacje wszystkich sektorów gospodarki (stanowiska menedżerów i specjalistów)
  • administracja rządowa i samorządowa (stanowiska kierownicze i specjalistyczne)
  • firmy, które zajmują się doradztwem personalnym
  • działy HR
  • jednostki zajmujące się świadczeniem usług audytu wewnętrznego i kontroli

Absolwenci mają wiele możliwości rozwoju zawodowego w kraju i za granicą. Wielu z nich decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR PROGRAM IN MANAGEMENT

Komentarze (0)