Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce to nowoczesna propozycja kształcenia. Studenci propozycji kształcenia tego typu mają okazję poznać specyfikę bezpieczeństwa procesów zachodzących w szeroko rozumianym sektorze transportu, spedycji i logistyki z perspektywy bezpieczeństwa tych procesów oraz ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania innych systemów/sektorów, którym umożliwiają właściwe funkcjonowanie.

Absolwenci studiów tego typu zatrudniani są w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli lub w zespołach reagowania kryzysowego.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu i trybu kształcenia. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE?

Studia w zakresie bezpieczeństwa w transporcie, spedycji i logistyce jest kierowany do osób, które myślą o karierze specjalistów, kierowników, menedżerów lub chcą prowadzić własną działalność gospodarczą, która będzie obejmowała sektor transportu, spedycji i logistyki. Ważne, by wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia obejmowały procesy logistyczne pod względem bezpieczeństwa.

Studenci będą mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do tworzenia bezpieczeństwa w zakresie prawidłowego funkcjonowania procesów logistycznych, zapobiegania zjawiskom niepożądanym, zwalczania skutków zagrożeń, a także odbudowy określonych systemów. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych praktyków, dzięki czemu studenci mają okazję zdobyć rzetelne wykształcenie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Propozycja kształcenia w zakresie bezpieczeństwa w transporcie, spedycji i logistyce jest unikatowa w skali kraju. Program kształcenia opracowywany jest interdyscyplinarnie, dzięki czemu studenci są doskonale przygotowywani do spełnienia wymogów stawianych przez współczesnych pracodawców.

W trakcie realizowanego kształcenia przede wszystkim będziesz miał/a okazję zdobywać wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu i jakości. Możesz wyspecjalizować się w zakresie bezpieczeństwa procesów logistycznych oraz bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Będziesz miał/a szansę zapoznać się z obsługą oprogramowania, które umożliwia zarządzanie, projektowanie, symulowanie i optymalizację systemów i procesów logistycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE?

Absolwenci bezpieczeństwa w transporcie, spedycji i logistyce mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia, zwłaszcza że kierunek jest na tyle unikatowy, że spełnia oczekiwania współczesnych pracodawców. Zatrudniani są w charakterze specjalistów ds. transportu towarów niebezpiecznych, specjalistów ds. obsługi klienta, kierowników gospodarki magazynowej, doradców w zakresie logistyki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce:

  • struktury administracji publicznej
  • organizacje zajmujące się bezpieczeństwem obywateli
  • zespoły reagowania kryzysowego

Absolwenci pracują w podmiotach gospodarczych typowych dla sektora TSL oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, wymagających wiedzy i umiejętności związanych z logistyką i bezpieczeństwem.

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE, SPEDYCJI I LOGISTYCE

Komentarze (0)