HISTORIA I KULTURA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku historia i kultura to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

W trakcie studiów na kierunku historia i kultura studenci zdobędą kompleksową wiedzę na temat historii, dziedzictwa kulturowego, historii sztuki oraz filozofii. Podczas licznych warsztatów nauczą się analizować zjawiska kulturowe i historyczne. Ponadto zdobędą umiejętność organizacji wydarzeń kulturalnych czy wycieczek historycznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, archiwach, wydawnictwach, organizacjach społecznych czy ośrodkach badawczo-naukowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby pozytywnie przejść proces rekrutacji na kierunek historia i kultura, kandydaci powinni zapoznać się z aktualnymi wymogami, obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku historia i kultura to:

  • dyplom ukończenia studiów na kierunku historia, historia i teraźniejszość 40+, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, historia sztuki, filologia, kulturoznawstwo, filozofia, muzykologia, pedagogika, socjologia, ekonomia, archeologia lub etnologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HISTORIA I KULTURA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Historia i kultura stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU HISTORIA I KULTURA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA I KULTURA?

Znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesną kulturę i zjawiska. Studenci kierunku historia i kultura zdobędą wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Program kształcenia zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z historią, dziedzictwem kulturowym czy filozofią. Ponadto, w planie znajdzie się wiele ciekawych warsztatów praktycznych oraz wyjazdów terenowych, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku historia i kultura możemy podzielić na:

1. Typ

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek historia i kultura będą miały okazję uczęszczać na wiele ciekawych zajęć o tematyce związanej z historią, historią sztuki, kulturą współczesną czy filozofią. Ponadto dowiedzą się więcej o polityce oraz zjawisku, jakim jest mikrohistoria. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z obszaru demografii i statystyki.

Studenci nauczą się opracowywania materiału i analizowania przyczyn migracji czy demograficznych skutków wojen. Podczas warsztatów praktycznych, poznają zasady analizy zjawisk kulturowych, politycznych i historycznych. Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób czytać źródła i opracowania historyczne. Program nauczania przewiduje także realizacje zajęć, dzięki którym studenci nauczą się organizacji wystaw muzealnych, wycieczek czy innych atrakcji kulturalnych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA I KULTURA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA I KULTURA?

Studia na kierunku historia i kultura trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku historia i kultura na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA I KULTURA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku historia i kultura na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek historia i kultura na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA I KULTURA?

Wszechstronne wykształcenie humanistyczne, jakie będą posiadać absolwenci kierunku historia i kultura, otworzy przed nimi wiele zawodowych drzwi. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, w tym muzeami, domami kultury czy galeriami sztuki. Równie ciekawą opcją może być podjęcie pracy w archiwach lub wydawnictwach naukowych. Absolwenci często decydują się na zatrudnienie w ośrodkach badawczo-naukowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia i kultura:

  • muzea
  • domy kultury
  • galerie sztuki
  • archiwa
  • wydawnictwa historyczne
  • ośrodki badawczo-naukowe

Po ukończeniu studiów można rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej lub karierę w środowisku międzynarodowym.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA I KULTURA

Komentarze (0)