Dodaj do ulubionych

HR BIZNES PARTNER studia – kierunek studiów

Studia na kierunku HR biznes partner to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym.

 

W trakcie studiów na kierunku HR biznes partner studenci zdobędą wiedzę z zakresu socjologii, ekonomii, zarządzania czy nauk społecznych. Ponadto nauczą się wykorzystywania technik zarządzania czy dokonywania analizy finansowej i biznesowej. Co więcej, rozwiną umiejętności biznesowe.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto znajdą prace w w organizacjach, przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, a także w firmach zajmujących się doradztwem finansowym.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek HR biznes partner, aby zyskać czas na przygotowanie, powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z obowiązującymi na danej uczelni wymogami rekrutacyjnymi.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku HR biznes partner to:

  • wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego
  • dyplom ukończenia studiów wyższych

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HR BIZNES PARTNER

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Hr biznes partner stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 26.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 08.09.2021
do 11.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 26.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 08.09.2021
do 11.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku hr biznes partner

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HR BIZNES PARTNER?

HR biznes partner to studia skierowane do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z biznesem oraz stanowiskami kierowniczymi i menedżerskimi. Studenci powyższego kierunek zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, biznesowych, ekonomicznych czy nauk o zarządzaniu. Program kształcenia zakłada także realizacje ciekawych i rozwijających warsztatów praktycznych oraz spotkać z pracownikami branży biznesowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku HR biznes partner możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek HR biznes partner będą miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę na temat nauk społecznych i biznesowych. W planie zajęć znajdą się przedmioty, dzięki którym studenci dowiedzą się więcej o strategiach biznesowych, prawie gospodarczym czy globalizacji. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej studentów.

W ramach licznych warsztatów nauczą się oni planowania i realizowania zadań badawczych lub ekspertyz w zakresie HR. Ponadto rozwiną zdolności z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, biznesem czy finansami. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać analizy zjawisk społecznych, ekonomicznych i biznesowych. Co więcej rozwiną zdolności językowe oraz wykształcą kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji, negocjacji czy pracy zespołowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HR BIZNES PARTNER STUDIA NIESTACJONARNE

HR BIZNES PARTNER STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HR BIZNES PARTNER?

Studia na kierunku HR biznes partner trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku hr biznes partner na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HR BIZNES PARTNER STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku hr biznes partner na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
44
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
46
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek hr biznes partner na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
228
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HR BIZNES PARTNER?

Ukończenie studiów na kierunku HR biznes partner otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą podjąć pracę w działach HR. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w firmach doradczych, gdzie będą wykonywać obowiązki doradcy biznesowego i inwestycyjnego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku HR biznes partner:

  • instytucje sektora publicznego
  • działy HR
  • firmy doradcze i konsultingowe
  • korporacje międzynarodowe
  • stanowiska kierownicze i menedżerskie

Absolwenci często decydują się także na założenie własnej firmy lub rozpoczęcie kariery międzynarodowej, w czym z pewnością pomoże im bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HR BIZNES PARTNER

Komentarze (0)