PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Dodaj do ulubionych

PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku public relations i zarządzenie informacją to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku public relations i zarządzenie informacją dowiedzą się, w jaki sposób kreować wizerunek firmy oraz podejmować działania związane z jej promowaniem. Ponadto zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz biznesowych, a także nauczą się metod zarządzania i marketingu.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych i marketingowym. Ponadto mogą pracować, jako doradcy wizerunkowymi czy biznesowi lub objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia o tematyce związanej z zarządzaniem od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem maturzystów. Dlatego też, aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacji, kandydaci na kierunek public relations i zarządzenie informacją powinni zapoznać się z wymogami, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku public relations i zarządzenie informacją to:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień powiązanych z powyższym kierunkiem studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Public relations i zarządzanie informacją stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku public relations i zarządzanie informacją

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 23.07.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku public relations i zarządzanie informacją

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ?

Studia na kierunku public relations i zarządzenie informacją wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania. Studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, biznesowych czy zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem.

Ponadto rozwiną umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy czy zarządzania, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku public relations i zarządzenie informacją możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek public relations i zarządzenie informacją zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawnych, ekonomicznych czy biznesowych.

Jednak studenci zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą doskonaleniu umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się budowania relacji z mediami praz podejmowania działań związanych z budowaniem wizerunku firmy oraz promocją.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób pisać krótkie teksty medialne i informacyjne, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności z obszaru realizacji kampanii reklamowych oraz zarządzania kryzysowego czy zarządzania wizerunkiem firmy. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowej.

 

3. Gdzie studiować Public relations i zarządzanie informacją

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Public relations i zarządzanie informacją:

 

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ?

Studia na kierunku public relations i zarządzenie informacją będą trwały trzy lata (studia I stopnia)

Czas trwania studiów na kierunku public relations i zarządzanie informacją na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek public relations i zarządzanie informacją na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji są:-dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. -sprawdzian predyspozycji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na temat motywacji do podjęcia studiów oraz jego zainteresowań.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku public relations i zarządzanie informacją na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek public relations i zarządzanie informacją na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ?

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu public relations, sprawia że absolwenci powyższego kierunku bez problemu znajdą zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

Przede wszystkim idealnie odnajdą się w zawodach menedżerskich i kierowniczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z agencjami marketingowymi czy reklamowymi. Równie ciekawą opcją może być praca w firmach doradczych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku public relations i zarządzenie informacją:

  • agencje reklamowe
  • agencje marketingowe
  • firmy doradcze
  • media
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Komentarze (0)