STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE

STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE

STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Program nauczania na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze będzie oscylował wokół nauk humanistycznych, kulturoznawczych czy literaturoznawczych. Studenci nauczą się wybranego języka obcego oraz poznają kulturą, literaturę oraz historię konkretnego obszaru językowego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, wydawnictwach czy w mediach. Ponadto mogą podjąć pracę w szkołach językowych i w branży turystycznej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia filologiczne cieszą się dużą popularnością. Dlatego też kandydaci na studia filologiczno-kulturoznawcze powinni zapoznać się w wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze to:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • dodatkowy język obcy

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Studia filologiczno-kulturoznawcze stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA FILOLOGICZNO KULTUROZNAWCZE?

Studia filologiczno-kulturoznawcze realizują program z zakresu nauk humanistycznych. Studenci, którzy aplikują na powyższy kierunek będą mieli okazję rozwinąć wiedzę kulturoznawczą, filologiczną oraz literaturoznawczą. Już na początki kształcenia wybiorą jedną z dostępnych specjalizacji, w ramach której nauczą się języka obcego oraz dowiedzą się więcej na temat kultury, historii oraz literatury danego obszaru językowego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na studia filologiczno-kulturoznawcze zdobędą kompleksową wiedzę humanistyczną, językoznawczą oraz kulturoznawczą. W ramach licznych zajęć dowiedzą się więcej na temat historii, kultury oraz literatury wybranego kręgu językowego. Ponadto skupią się na doskonaleniu swoich zdolności językowych i tym samym nauczą się minimum jednego języka obcego.

Co więcej, poznają zasady gramatyki opisowej czy kultury języka oraz dowiedzą się jak zdobyte kompetencje wykorzystać podczas różnorodnych sytuacji komunikacyjnych. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie kompetencji dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz przekładów literackich. Studia przygotowują również do dokonywania analizy zjawisk kulturowych oraz tekstów literackich.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA FILOLOGICZNO KULTUROZNAWCZE?

Studia na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
4 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek studia filologiczno-kulturoznawcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek studia filologiczno-kulturoznawcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA FILOLOGICZNO KULTUROZNAWCZE?

Dyplom ukończenia studiów filologicznych otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach i korporacjach, w których wymagana jest znajomość języka obcego. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, wydawnictwami lub redakcjami czasopism. Równie ciekawą opcją będzie znalezienie zatrudnienia w szkołach językowych lub w branży turystycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze:

 • branża turystyczna
 • instytucje kultury
 • wydawnictwa
 • szkoły językowe
 • firmy i korporacje międzynarodowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE

Komentarze (0)