Dodaj do ulubionych

STUDIA O POLSCE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia o Polsce to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku studia o Polsce zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznawczych oraz historycznych. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów o tematyce związanej z literaturoznawstwem i językoznawstwem.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z wydawnictwami i redakcjami czasopism oraz mediami.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na kierunek studia o Polsce powinni spełnić szereg konkretnych wymagań, aby pozytywnie przejść proces rekrutacji. Jako że studia skierowane są do obcokrajowców powinni oni udokumentować znajomość języka polskiego na poziomie A1. Ponadto, konieczne będzie dostarczenie wymaganych dokumentów, których lista znajduje się na stronach internetowych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA O POLSCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Studia o polsce stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia o polsce

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA O POLSCE?

Studia o Polsce są skierowane do obcokrajowców chcących dowiedzieć się więcej na temat kultury, literatury oraz historii polskiej. Studenci skupią się także na rozwijaniu wiedzy humanistycznej, filologicznej oraz kulturoznawczej oraz nauczą się języka polskiego w stopniu zaawansowanym. Ponadto zdobędą szereg cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku studia o Polsce możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek studia o Polsce będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, filologicznych, historycznych oraz społecznych. Program nauczania zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z kulturą oraz historią Polski. Jednak głównym założeniem studiów jest nauka języka polskiego.

Studenci nauczą się praktycznego wykorzystania języka w wybranych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto skupią się na doskonaleniu zdolności z obszaru gramatyki opisowej czy kultury języka. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie kompetencji literaturoznawczych. W planie znajdą się zajęcia, dzięki którym studenci dowiedzą się, w jaki sposób dokonywać analizy tekstów z kanonu literatury polskiej i światowej. Co więcej rozwiną swój warsztat badacza i nauczą się zbierania materiału oraz przeprowadzania badań filologicznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA O POLSCE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA O POLSCE?

Studia o Polsce trwają 3 lata ( studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku studia o polsce na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA O POLSCE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek studia o polsce na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku studia o polsce na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek studia o polsce na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA O POLSCE?

Studia o Polsce to kierunek, którego ukończenie otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach kultury, między innymi w muzeach, domach kultury czy bibliotekach. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z wydawnictwami i redakcjami czasopism. Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w mediach lub agencjach reklamowych i marketingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia o Polsce:

  • agencje reklamowe
  • agencje marketingowe
  • wydawnictwa
  • redakcje czasopism
  • wydawnictwa
  • media
  • muzea
  • biblioteki
  • domy kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA O POLSCE

Komentarze (0)