Polonistyka antropologiczno-kulturowa

Polonistyka antropologiczno-kulturowa

Dodaj do ulubionych

Polonistyka antropologiczno-kulturowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Kierunek polonistyka antropologiczno-kulturowa opracowany jest w sposób interdyscyplinarny i wiąże się z badaniami kulturowymi i nowoczesną humanistyką. Studenci uczą się, w jaki sposób należy rozumieć literaturę i język w różnych kontekstach estetycznych, historycznych, społecznych i politycznych.

Absolwenci są przygotowywani do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach, to znaczy w prasie, telewizji, portalach internetowych, a także w agencjach reklamowych. Odnajdziesz się w szkole i w instytucjach edukacyjnych. Wszechstronne wykształcenie da Ci także solidne podstawy do kontynuowania pracy naukowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, które musisz zdać na poziomie podstawowym, warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacyjny jest zmienny i zależy od trybu kształcenia. 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa:

 • język polski
 • historia

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Polonistyka antropologiczno-kulturowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA?

Studia humanistyczne w zakresie polonistyki antropologiczno-kulturowej umożliwią Ci zgłębienie historii literatury, kultury i języka polskiego, a także nowoczesnych metod ich interpretacji. Studenci uczą się pisać teksty krytyczne, naukowe i użytkowe oraz skutecznie komunikować się z innymi. Będziesz miał/a okazję dowiedzieć się, w jaki sposób koordynować wydarzenia kulturalne i procesy wydawnicze.

Studenci odbywają praktyki w najlepszych wydawnictwach. Mogą również zdobyć uprawnienia pedagogiczne na kursach fakultatywnych z metodyki nauczania i animacji kultury. Uczelnie mają w swojej ofercie możliwość zdobycia stypendium zagranicznego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia dla kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa tworzony jest na bieżąco, by jak najbardziej opracowywane treści do najnowszych tendencji, sprowadzających się do badań literackich w zakresie studiów kulturowych, gender, postkolonialnych, antropologii literatury, studiów nad pamięcią, miastem, obrazem, Zagładą.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: literatury i pamięci kulturowej, feminizmu i gender, postkolonializmu i badań nad nacjonalizmem, sztuk wizualnych i muzyki, zarządzania kulturą i edukacji międzykulturowej, kultury współczesnej i nowych mediów, języka i komunikacji społecznej, literatury i antropologii, literatury i etnologii. Będziesz miał/a szansę nabyć wiedzę w odniesieniu do teorii literatury, filozofii, socjologii, medioznawstwa i tym podobne.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA?

Studia na kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA STUDIA I STOPNIA

POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek polonistyka antropologiczno-kulturowa na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
75
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek polonistyka antropologiczno-kulturowa na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
40,67
II stopnia:
43,67
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA?

Studia w zakresie polonistyki antropologiczno-kulturowej pozwolą Ci zdobyć potrzebne do pracy wykształcenie. Absolwenci mają wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Mogą być zatrudnieni w charakterze copywritera, korektora, redaktora, animatora społecznego, bibliotekarza, nauczyciela języka polskiego i tym podobne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Polonistyka antropologiczno-kulturowa:

 • instytucje kultury
 • wydawnictwa
 • media – prasa, telewizja, portale internetowe
 • agencje reklamowe
 • szkoły
 • instytucje edukacyjne

Absolwenci zdobywają wszechstronne wykształcenie odnoszące się do nauk humanistycznych i antropologicznych, co umożliwia rozpoczęcie kariery naukowej oraz dalsze kształcenie w Szkole Doktorskiej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLONISTYKA ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

Komentarze (0)