ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). 

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia rozpocznie się 9 maja 2023 r. i potrwa do 6 września 2023 r. | zarządzanie w ochronie zdrowia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności zarządzanie w ochronie zdrowia możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) | zarządzanie w ochronie zdrowia - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu, ekonomii czy zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się zarządzania opieką zdrowotną oraz planowania i wdrażania projektów w obszarze ochrony zdrowia.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia czy z instytucjami badawczymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby jak najlepiej wypaść w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie w ochronie zdrowia, kandydaci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia to:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci muszą także uzyskać pozytywny wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej ich wiedzę i kwalifikacje.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie w ochronie zdrowia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zarządzanie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie publiczne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie w ochronie zdrowia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie w ochronie zdrowia studia I stopnia

Zarządzanie w ochronie zdrowia studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia

stacjonarne
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

W programie studiów na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
 • Podstawy zarządzania
 • Ekonomia i finanse
 • Polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne
 • Planowanie i zarządzanie strategiczne
 • Kierowanie ludźmi w organizacjach ochrony zdrowia
 • Polityka zdrowotna
 • Samorząd terytorialny a ochrona zdrowia
 • Biznes Plan
 • Etyka w ochronie zdrowia
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zarządzania podmiotami ochrony zdrowia
 • komparatystyką w zakresie oceny międzynarodowych rozwiązań w dotyczących polityki ochrony zdrowia
 • stosowania nowoczesnych metod zarządzania
 • podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych
 • planowania strategicznego
 • rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA?

Ochrona zdrowia to jeden z prężniej rozwijających się sektorów gospodarczych. Dlatego też, z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających przygotowanie zawodowe z tego obszaru tematycznego.

Ich kształceniem zajmują się studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia, które umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, między innymi takich jak zarządzanie czy socjologia. Studenci powyższego kierunku rozwiną także szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami ekonomicznymi, socjologicznymi czy naukami o zdrowiu. Studenci zdobędą także wszechstronną wiedzę na temat zarządzania i marketingu. W planie znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z finansami i rachunkowością oraz statystyką.

Jedak, osoby które aplikują na powyższy kierunek zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą na doskonalenie umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się zarządzania podmiotami leczniczymi, a także koordynowania opieką zdrowotną.

Ponadto dowiedzą się w jaki sposób zastosować różne narzędzia i metody zarządcze, ekonomiczne i administracyjne, wykorzystywane w organizacjach ochrony zdrowia. Studenci poznają także zasady tworzenia profesjonalnego biznes planu. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

3. Gdzie studiować Zarządzanie w ochronie zdrowia

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie w ochronie zdrowia:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA?

Studia na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA?

Absolwenci kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom idealnie odnajdą się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich.

Ponadto mogą objąć stanowiska pozamedyczne w ochronie zdrowia. Równie ciekawą opcją jest praca w jednostkach samorządu terytorialnego, NFZ, instytucjach badawczych czy w organizacjach pozarządowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia:

 • NFZ
 • ochrona zdrowia
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje badawcze
 • media zajmujące się tematyką medyczną
 • podmiotach świadczących usługi zdrowotne

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Koszykowa 86 w Warszawie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ9fSNrpbMHkcR9efpda02X_0 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6fd17-polsko-japońska-akademia-technik-komputerowych.jpg Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie