ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - STUDIA WOJSKOWE

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja-studia wojskowe  to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które aplikują na kierunek elektronika i telekomunikacja-studia wojskowe zdobędą wszechstronne wykształcenie techniczne i informatyczne. Ponadto dowiedzą się więcej na temat nowoczesnych technologii, szczególnie tych wykorzystywanych w wojskowości. W ramach studiów rozwiną także umiejętność projektowania i eksploatacji urządzeń i systemów elektronicznych.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z firmami projektowymi, branżą IT lub wojskowością.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Ukończenie studiów technicznych otwiera wiele zawodowych drzwi, dlatego też co roku rośnie liczba chętnych wybierających ten profil kształcenia. Tym samym, kandydaci na kierunek elektronika i telekomunikacja-studia wojskowe powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku elektronika i telekomunikacja-studia wojskowe to:

 • matematyka
 • fizyka
 • język polski
 • język obcy nowożytny.

W przypadku studiów wojskowych ważna jest również sprawność fizyczna oraz zaświadczenie o niekaralności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
jednolite magisterskie
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
jednolite magisterskie
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe

Tryb studiów
jednolite magisterskie
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Obecnie, w dobie cyfryzacji oraz rozwoju nowoczesnej technologii rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających wykształcenie i przygotowanie zawodowe, potrzebne do zajmowanie się tymi zagadnieniami. Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja-studia wojskowe kształcą z zakresu nauk technicznych oraz informatycznych. Studenci, oprócz wszechstronnej wiedzy teoretycznej, rozwiną także szereg umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja-studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek elektronika i telekomunikacja-studia wojskowe zdobędą wszechstronną wiedzę głównie z zakresu nauk technicznych, matematycznych i informatycznych. W toku kształcenia dowiedzą się więcej na temat inżynierii materiałowej, elektroniki, sieci telekomunikacyjnych czy optoelektroniki.

Studenci rozwiną również cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim nauczą się programowania, projektowania układów analogowych i cyfrowych oraz oceny oraz badania niezawodności elementów i systemów. Program kształcenia przewiduje także realizacje warsztatów z zakresu oceny oraz badania niezawodności elementów i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Studenci uzyskają również przygotowanie wojskowe i nauczą się zarządzania zespołem.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja-studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja-studia wojskowe przygotowują studentów do podjęcia zawodowej służby wojskowej. Ponadto, absolwenci mogą związać swoją przyszłość z branżą IT oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń elektronicznych. Dobrym rozwiązaniem będzie także podjęcia zatrudnienia w firmach projektowych czy laboratoriach badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku elektronika i telekomunikacja-studia wojskowe:

 • wojsko
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń elektronicznych
 • jednostki naukowe
 • biura projektowe
 • laboratoria badawcze
 • dostawcy usług i producenci sprzętu sieciowego
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)