Automatyka przemysłowa i robotyka

Automatyka przemysłowa i robotyka

Dodaj do ulubionych

Automatyka przemysłowa i robotyka studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka stosowana to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Automatyka przemysłowa i robotyka to kierunek, dzięki któremu można pozyskać wiedzę złożoną i różnorodną. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi między innymi z matematyką, fizyką, elektrotechniką, elektroniką, mechaniką, mechaniką płynów, czy techniką i technologią wytwarzania. Kierunek posiada charakter praktyczny, dlatego studenci nabywają licznych umiejętności, na czele z umiejętnościami planowania i wykonywania eksperymentów, przeprowadzania symulacji komputerowych, projektowania i wykonywania układów regulacji, przygotowywania złożonych programów na sterowniki PLC.

Pozyskiwanie szerokiej wiedzy oraz wielu umiejętności otwiera przed studentami szerokie możliwości zawodowe. Z uzyskanym dyplomem ukończenia nauki mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy elementów i układów automatycznej regulacji, programiści układów sterowania, inżynierowie nadzoru, czy też konsultanci do spraw automatyzacji produkcji bądź szkoleniowcy z zakresu automatyki przemysłowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Automatyka przemysłowa i robotyka jest kierunkiem, który wymaga umiejętności z obszaru przedmiotów ścisłych. Co zrozumiałe, są one również niezbędne w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • chemia

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Automatyka przemysłowa i robotyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 21.06.2021
do 21.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.07.2021
do 27.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 23.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.08.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka przemysłowa i robotyka

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA?

Program kształcenia kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka charakteryzuje się sporą różnorodnością. W toku studiów studenci uczestniczą w zajęciach dotyczących między innymi matematyki, technik wytwarzania, zapisu konstrukcji, mechaniki, fizyki, czy elektroniki i elektrotechniki. Istotnym elementem kształcenia są praktyki, które zazwyczaj trwają cztery tygodnie i odbywane są w indywidualnie wybranym zakładzie.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka zdobywają szeroką wiedzę. Wiedza ta dotyczy między innymi analizy sygnałów oraz identyfikacji, komputerowego wspomagania projektowania, metrologii i technik pomiarowych, napędów i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego, systemów czasu rzeczywistego, eksploatacji układów automatyki i robotyki, modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji. Ponadto, pozyskują wiedzę z zakresu sterowania układami wielowymiarowymi, materiałów inteligentnych i ich wykorzystania w obszarze automatyki i robotyki, zarządzania jakością i działalnością gospodarczą.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ studenci Automatyki przemysłowej i robotyki uczą się jak wykorzystywać nowe podzespoły do projektowania i budowy układów automatyki, obliczać i dobierać elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne układy napędowe, stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania do budowy systemu automatyki przemysłowej, przeprowadzać analizę badanych sygnałów oraz wyznaczać ich podstawowe parametry, wykonać aplikacje zawansowanych algorytmów sterowania.

 

3. Gdzie studiować Automatykę przemysłową i robotykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Automatyka przemysłowa i robotyka:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA STUDIA NIESTACJONARNE

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA?

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka trwają 3, 5 roku w formie stacjonarnej oraz 4 lata w formie niestacjonarnej (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku w formie stacjonarnej oraz 2 lata w formie niestacjonarnej (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku automatyka przemysłowa i robotyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA STUDIA I STOPNIA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku automatyka przemysłowa i robotyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
120
II stopnia:
105
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
90
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek automatyka przemysłowa i robotyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
800-899
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA?

Absolwenci studiów na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka mogą znaleźć zatrudnienie między innymi jako projektanci i konstruktorzy elementów i układów automatycznej regulacji, programiści układów sterowania, inżynierowie nadzoru, konsultanci do spraw automatyzacji produkcji.

Oznacza to, że będą mogli wykonywać swoje obowiązki w biurach projektowych, laboratoriach badawczych, laboratoriach przemysłowych, jednostkach naukowo- badawczych, zakładach produkujących elementy i układy automatyki, firmach konsultingowych, firmach konstrukcyjnych, firmach handlowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka:

 • biura projektowe,
 • laboratoria badawcze i przemysłowe,
 • jednostki naukowo- badawcze,
 • zakłady produkujące elementy i układy automatyki oraz zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • działy utrzymania ruchu,
 • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne,
 • firmy handlowe.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA

Komentarze (0)