INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA

INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA

Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria produkcji i zarządzania to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W trakcie studiów na kierunku inżynieria produkcji i zarządzania studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, ścisłych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Studenci nauczą się projektowania, organizacji i sterowania procesami produkcyjnymi. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać zaawansowane narzędzi i programy informatyczne w praktyce.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z centrami logistycznymi i firmami z branży TSL.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia techniczne cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego też kandydaci na kierunek inżynieria produkcji i zarządzania powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria produkcji i zarządzania:

 • matematyka
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Inżynieria produkcji i zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria produkcji i zarządzania

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 03.08.2021
do 03.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria produkcji i zarządzania

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA?

Inżynieria produkcji i zarządzania to studia, które kształcą specjalistów przygotowanych do wykonywania zadań inżynierskich oraz przygotowanych do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, ścisłych oraz tematów związanych z zarządzaniem. Ponadto skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych oraz zdobywaniu kwalifikacji, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria produkcji i zarządzania możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku inżynieria produkcji i zarządzania będzie oscylował wokół nauk technicznych i ścisłych. Ponadto studenci skupią się na rozwijaniu zdolności z obszaru zarządzania. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie umiejętności praktycznych.

W planie zajęć znajdą się warsztaty, dzięki którym studenci nauczą się zarządzania produkcją i zasobami ludzkimi. Co więcej poznają zasady projektowania, organizacji i sterowania procesami produkcyjnymi w różnych gałęziach przemysłu. W ramach studiów nauczą się wykorzystywania systemów CAD/CAM/CAE oraz zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA STUDIA NIESTACJONARNE

INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA?

Studia na kierunku inżynieria produkcji i zarządzania trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria produkcji i zarządzania na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria produkcji i zarządzania na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria produkcji i zarządzania na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria produkcji i zarządzania na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA?

Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria produkcji i zarządzania zdobędą wszechstronną wiedzę i umiejętności, dzięki którym nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz w firmach doradczych i konsultingowych. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w jednostkach projektowych oraz firmach z branży TSL.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria produkcji i zarządzania:

 • firmy doradcze
 • centra logistyczne
 • jednostki projektowe
 • jednostki badawcze
 • stanowiska kierownicze
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA

Komentarze (0)