Dodaj do ulubionych

Biomechanika inżynierska studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Biomechanika inżynierska jest kierunkiem, który największą uwagę skupia na zagadnieniach związanych z technicznym wspomaganiem medycyny i nawiązuje do wyzwań XXI wieku. Studenci pozyskują wiedzę niezbędną do rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń wspomagających lokomocję człowieka, implantów i sztucznych narządów, sprzętu technicznego stosowanego w szpitalach i sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto, w procesie kształcenia niemały nacisk kładziony jest na poznanie elementów technicznego wspomagania operacji chirurgicznych, technik obrazowania medycznego, czy zagadnień związanych z wirtualną rzeczywistością.

Po zakończeniu nauki absolwenci studiów na kierunku Biomechanika inżynierska będą mogli pracować między innymi w firmach projektujących i wytwarzających sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję człowieka, implanty, czy sztuczne narządy, jak również w działach firm motoryzacyjnych zajmujących się budową pojazdów dla osób niepełnosprawnych i pojazdów specjalizowanych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Biomechanika inżynierska jest kierunkiem, który wymaga od studentów matematycznych zdolności, dlatego właśnie „królowa nauk” stanowi przepustkę na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biomechanika inżynierska:

  • matematyka,
  • fizyka,
  • język obcy,
  • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Biomechanika inżynierska stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 06.07.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biomechanika inżynierska

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA?

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska przygotowują do realizacji zadań inżynierskich towarzyszących projektowaniu nowych i eksploatacji istniejących środków technicznych w medycynie, rozwiązywania złożonych problemów badawczych, a także stosowania nowoczesnych systemów komputerowych do modelowania i symulacji procesów biologicznych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (inżynierskie),
  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Biomechanika inżynierska zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: grafika inżynierska, podstawy anatomii i fizjologii człowieka, analiza matematyczna, techniki wytwarzania, metrologia wielkości geometrycznych, elementy i układy elektroniczne, technika mikroprocesorowa.

Ponadto, zdobywają wiedzę na temat projektowania konstrukcji mechanicznych, metod numerycznych w inżynierii biomedycznej, systemów wspomagania operacji medycznych, układów napędowych urządzeń medycznych, biomateriałów, czy robotów i manipulatorów medycznych i rehabilitacyjnych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA?

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku biomechanika inżynierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA STUDIA I STOPNIA

BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biomechanika inżynierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
90
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biomechanika inżynierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
94,6
II stopnia:
55,86
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA?

Biomechanika inżynierska to kierunek dla tych, którzy widzą swoją przyszłość w zawodzie przykładającym się do rozwoju współczesnej medycyny. To kierunek dla osób, które swoją kreatywność chciałyby wykorzystać między innymi w procesach wytwarzania implantów, protez, sztucznych narządów oraz całej gamy urządzeń i sprzętu wspomagającego lub zastępującego funkcje życiowe człowieka.

Na absolwentów czekają firmy projektujące i wytwarzające sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję człowieka, firmy projektujące i wytwarzające implanty i sztuczne narządy, jak również firmy motoryzacyjne, w szczególności działy zajmujące się bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów oraz pieszych, a także zajmujące się budową pojazdów dla osób niepełnosprawnych i pojazdów specjalizowanych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biomechanika inżynierska:

  • firmy projektujące i wytwarzające sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję człowieka,
  • firmy projektujące i wytwarzające implanty i sztuczne narządy,
  • firmy zajmujące się budową pojazdów dla osób niepełnosprawnych i pojazdów specjalizowanych.


 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA

Komentarze (0)