Dodaj do ulubionych

Design krajobrazu studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Design krajobrazu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Design krajobrazu to kierunek, dzięki któremu można pozyskać wiedzę oraz umiejętności dotyczące projektowania przestrzeni wyróżnionych krajobrazu kulturowego, a zatem zostać projektantem krajobrazu kulturowego w zakresie rewitalizacji i konserwacji przestrzeni wyróżnionych w krajobrazie zurbanizowanym. Studenci nabywają kompetencji przede wszystkim w zakresie przeprowadzania analizy przestrzennej, historycznej, topograficznej oraz zasobów i tektoniki krajobrazu.

Pozyskane wykształcenie stanowi przepustkę do pracy w biurach projektowych, biurach konserwacji zabytków, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Design krajobrazu to kierunek, który wymaga przystąpienia do sprawdzianu kwalifikacyjnego. Niezależnie od tego, czy ubiegamy się o przyjęcie na studia pierwszego czy drugiego stopnia musimy dostarczyć portfolio, zawierające prace rysunkowe, prace malarskie oraz prace związane z krajobrazem – mogą to być szkice, fotografie, wizualizacje, makiety itp.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DESIGN KRAJOBRAZU

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Design krajobrazu stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.03.2021
do 16.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.03.2021
do 28.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.03.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.03.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku design krajobrazu

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DESIGN KRAJOBRAZU?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Design krajobrazu można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich polega na kształceniu kierunkowym, natomiast druga na kształceniu artystycznym. Studia drugiego stopnia posiadają charakter badawczo- projektowy i kształtują aktywną  i kreatywną postawę badacza i projektanta krajobrazu kulturowego.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Design krajobrazu możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (licencjackie),
  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Design krajobrazu pozyskują wiedzę z zakresu zagadnień przyrodniczych, takich jak: szata roślinna, podstawy dendrologii, czy podstawy gleboznawstwa, ekologii i uwarunkowań prawnych, inwentaryzacji, klasycznego zapisu projektowego łącznie z makietowaniem, modelowania przestrzeni w komputerowych programach 3D, techniki i technologii, historii sztuki i historii założeń krajobrazowych, rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni krajobrazu.

Program studiów jest bardzo bogaty, a odnaleźć w nim można między innymi takie przedmioty jak: rysunek projektowy, założenia krajobrazowe i ogrodowe, podstawy planowania przestrzennego, rysunek prezentacyjny, podstawy ekologii w projektowaniu, projektowanie detalu.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DESIGN KRAJOBRAZU STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DESIGN KRAJOBRAZU?

Studia na kierunku Design krajobrazu trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku design krajobrazu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DESIGN KRAJOBRAZU STUDIA I STOPNIA

DESIGN KRAJOBRAZU STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek design krajobrazu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku design krajobrazu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek design krajobrazu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DESIGN KRAJOBRAZU?

Wykształcenie pozyskane na studiach na kierunku Design krajobrazu stanowi mozaikę dyscyplin. W mozaice tej znajdują się zagadnienia dotyczące ekologii, prawa autorskiego, rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni krajobrazu, bioniki w projektowaniu, programowania i kształtowania przestrzeni.

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci studiów na kierunku Design krajobrazu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, biurach konserwacji zabytków, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Design krajobrazu:

  • biura projektowe,
  • biura konserwacji zabytków,
  • jednostki opracowujące projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu,
  • jednostki administracji rządowej i samorządowej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DESIGN KRAJOBRAZU

Komentarze (0)