Doradztwo polityczne i publiczne

Doradztwo polityczne i publiczne

Dodaj do ulubionych

Doradztwo polityczne i publiczne studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Doradztwo polityczne i publiczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Kierunek Doradztwo polityczne i publiczne należy do obszaru nauk społecznych, a pozyskiwana wiedza posiada zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny. Kierunek łączy w sobie wiedzę ogólną, dotyczącą mechanizmów kierujących funkcjonowaniem współczesnych państw, idei i prądów umysłowych wpływających na kształtowanie społeczeństw, a tym samym powoływanych przez nie organizacji, a także praktyczne umiejętności przydatne przy konstruowaniu strategii komunikacyjnych oraz badaniu trendów politycznych.

Absolwenci studiów na kierunku Doradztwo polityczne i publiczne przygotowani są do pracy w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich, w organizacjach politycznych, organach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze projektowania i realizacji kampanii społecznych i politycznych oraz projektowania kampanii medialnych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Doradztwo polityczne i publiczne to kierunek dla osób o różnych zdolnościach. W postępowaniu kwalifikacyjnym liczą się wyniki ze wszystkim przedmiotów obowiązkowych, natomiast przestrzeń przedmiotu do wyboru wydaje się bardzo szeroka.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Doradztwo polityczne i publiczne:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • przedmiot do wyboru.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Doradztwo polityczne i publiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku doradztwo polityczne i publiczne

niestacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE?

Doradztwo polityczne i publiczne jest kierunkiem reprezentującym nauki społeczne.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Doradztwo polityczne i publiczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Program kształcenia kierunku Doradztwo polityczne i publiczne zawiera między innymi takie zagadnienia jak: badania społeczne, ilościowa i jakościowa analiza danych, komunikowanie polityczne, kształtowanie wizerunku politycznego, psychologia polityki, marketing polityczny, zachowania wyborcze.

Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie projektowania i organizowania badań diagnostycznych kampanii społecznych i politycznych, dokonywania pomiaru ich skuteczności, planowania i realizowania strategii marketingowych, budowania wizerunku partii politycznych i polityków, zarządzania markami politycznymi.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE

DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE?

Studia na kierunku Doradztwo polityczne i publiczne trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku doradztwo polityczne i publiczne na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek doradztwo polityczne i publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot do wyboru

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku doradztwo polityczne i publiczne na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
35
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek doradztwo polityczne i publiczne na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE?

Doradztwo polityczne i publiczne jest kierunkiem oferującym pozyskanie jasno określonej wiedzy i konkretnych umiejętności. Absolwenci potrafią projektować nowoczesne materiały wyborcze, dokonywać segmentacji rynku, czy budować wizerunek ugrupowania politycznego. Dzięki pozyskanemu na studiach wykształceniu publiczne będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich, organizacjach politycznych, organach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze projektowania i realizacji kampanii społecznych i politycznych oraz projektowania kampanii medialnych. Ponadto, odnajdą swoje miejsce w agencjach public relations, firmach szkoleniowych, firmach konsultingowych .

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Doradztwo polityczne i publiczne:

 • instytucje publiczne,
 • biura poselskie i senatorskie,
 • organizacje polityczne,
 • organy jednostek samorządu terytorialnego,
 • agencje public relations,
 • firmy szkoleniowe,
 • firmy konsultingowe.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE

Komentarze (0)