Dziedzictwo kultury materialnej

Dziedzictwo kultury materialnej

Dodaj do ulubionych

Dziedzictwo kultury materialnej studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej nastawione są na pozyskanie wiedzy o różnorodnych wytworach kultury materialnej człowieka, formach i metodach ich ochrony oraz sposobach wykorzystywania dla celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości. Studenci poznają historię architektury europejskiej oraz polskiej, dzieje ochrony i gospodarowania dziedzictwem kultury materialnej w Europie i w Polsce, a także podstawowe zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Absolwenci studiów na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w strukturach samorządowych i pozarządowych zajmujących się gospodarowaniem dziedzictwa kulturowego, w biurach turystycznych, muzeach, galeriach sztuki, izbach pamięci, domach aukcyjnych oraz ośrodkach kultury.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Dziedzictwo kultury materialnej to kierunek dla osób zainteresowanych kulturą, sztuką, historią, tradycjami. Co zrozumiałe, same zainteresowania nie wystarczą, aby dostać się na studia. Niezbędne są jak najlepsze wyniki maturalne.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • przedmiot do wyboru.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Dziedzictwo kultury materialnej stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dziedzictwo kultury materialnej

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ?

Dziedzictwo kultury materialnej to kierunek dzielący się na dwie ścieżki specjalizacyjne: Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej oraz Turystykę historyczną.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Dziedzictwo kultury materialnej poznają różnorodne elementy składające się na krajobraz kulturowy, najważniejsze rozwiązania legislacyjne w zakresie ochrony zabytków, strategie i formy ochrony dziedzictwa kultury materialnej we współpracy z różnymi podmiotami. Oprócz tego poznają rodzaje turystyki, zasady pozyskiwania środków z Unii Europejskiej z puli przeznaczonej na promocję regionu, jak również uczą się jak wykorzystywać dziedzictwo kulturowe do celów turystycznych, zwłaszcza przy organizowaniu turystyki kwalifikowanej i rekonstrukcji historycznych.

Jakie przedmioty widnieją w programie kształcenia? Między innymi: turystyka jako forma przedsiębiorczości, ekonomika podróżowania, techniki inwentaryzacji i ewidencji zabytków, historia architektury i sztuki europejskiej, geografia turystyczna świata, krajobraz kulturowy, jego elementy i interpretacje.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ?

Studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku dziedzictwo kultury materialnej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek dziedzictwo kultury materialnej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku dziedzictwo kultury materialnej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
70
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek dziedzictwo kultury materialnej na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ?

Dziedzictwo kultury materialnej to kierunek, dzięki któremu studenci pozyskują wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarowania dziedzictwem kultury materialnej oraz turystyki historycznej. W jaki sposób wykorzystać tę wiedzę?

Absolwenci studiów na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w strukturach samorządowych i pozarządowych zajmujących się gospodarowaniem dziedzictwa kulturowego, w biurach turystycznych, muzeach, galeriach sztuki, izbach pamięci, domach aukcyjnych oraz ośrodkach kultury.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej:

 • struktury samorządowe i pozarządowe zajmujące się gospodarowaniem dziedzictwa kulturowego,
 • biura turystyczne,
 • muzea,
 • galerie sztuki,
 • izby pamięci,
 • domy aukcyjne,
 • ośrodki kultury.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ

Komentarze (0)