Dodaj do ulubionych

Aquaculture and Fisheries studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Aquaculture and Fisheries to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Aquaculture and Fisheries skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w zakresie akwakultury i zrównoważonego rybołówstwa, bezpieczeństwa żywności wodnej i ochrony ekosystemów wodnych. W kształceniu kładziony jest nacisk na poznanie i zrozumienie innowacyjnych rozwiązań, dotyczących między innymi produkcji, hodowli, bezpieczeństwa biologicznego, dobrostanu hodowanych organizmów, ochrony środowiska wodnego, czy zrównoważonego użytkowania zasobów wodnych.

Pozyskanie na studiach wykształcenie stanowi przygotowanie do pracy między innymi w obiektach zajmujących się akwakulturą ryb, bezkręgowców i glonów, jednostkach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się certyfikacją akwakultury i rybołówstwa, laboratoriach jakości wody i ochrony środowiska, jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wody, czy jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Aquaculture and Fisheries:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AQUACULTURE AND FISHERIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Aquaculture and fisheries stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 20.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 27.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 24.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 17.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aquaculture and fisheries

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUACULTURE AND FISHERIES?

Aquaculture and Fisheries jest kierunkiem realizowanym w języku angielskim, obejmującym siedem semestrów nauki.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Aquaculture and Fishereis możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Aquaculture and Fisheries pozyskują wiedzę dotyczącą między innymi podstawowych technik chowu stosowanych w akwakulturze, chowu wybranych gatunków zwierząt wodnych, bioinżynierii środowiska wodnego, ekologii i biologii morza, hydrobotaniki, ochrony środowiska wodnego.

Studenci uczą się między innymi planowania gospodarki na wodach otwartych i łowiskach specjalnych, analizowania czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, określania stanu wód powierzchniowych, projektowania obiektów hodowlanych wykorzystywanych w akwakulturze, identyfikowania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób w środowisku wodnym, analizowania zasobów różnego typu akwenów.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AQUACULTURE AND FISHERIES STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUACULTURE AND FISHERIES?

Studia na kierunku Aquaculture and Fisheries trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku aquaculture and fisheries na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AQUACULTURE AND FISHERIES STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek aquaculture and fisheries na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Przedmioty:

biologia, chemia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku aquaculture and fisheries na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac. I stopnia:
15
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek aquaculture and fisheries na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AQUACULTURA AND FISHERIES?

Absolwenci studiów na kierunku Aquaculture and Fisheries będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w obiektach zajmujących się akwakulturą ryb, bezkręgowców i glonów, jednostkach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się certyfikacją akwakultury i rybołówstwa, laboratoriach jakości wody i ochrony środowiska, jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wody, czy jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej, firmach turystyki wodnej, firmach projektujących nowoczesne narzędzia wędkarskie bezpieczne dla środowiska wodnego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Aquaculture and Fisheries:

 • obiekty zajmujące się akwakulturą ryb, bezkręgowców i glonów,
 • jednostki administracji publicznej,
 • organizacje zajmujące się certyfikacją akwakultury i rybołówstwa,
 • jednostki wdrażające nowoczesne technologie rekultywacji wody,
 • laboratoria jakości wody i ochrony środowiska,
 • jednostki zajmujące się organizacją gospodarki wodnej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUACULTURE AND FISHERIES

Komentarze (0)