Ekonomia biznesu i finanse

Ekonomia biznesu i finanse

Dodaj do ulubionych

Ekonomia biznesu i finanse studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Ekonomia biznesu i finanse to kierunek skierowany do osób zainteresowanych karierą w obszarach finansów i rachunkowości, doradztwa biznesowego czy gospodarki samorządowej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych, przewidywania ich skutków, podejmowania decyzji, jak również prowadzenia i skutecznego promowania własnego biznesu. Ponadto, zaznajamiają się z tajnikami budowy biznesplanu, analizy rynku, marketingu, rachunkowości i analizy kosztów.

Z pozyskanym na studiach wykształceniem absolwenci Ekonomii biznesu i finansów mogą pracować jako specjaliści do spraw księgowości, specjaliści do spraw kontrolingu, analitycy rynku, analitycy sprzedaży, analitycy giełdowi, asystenci do spraw prawnych, specjaliści do spraw planowania inwestycji.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kierunki ekonomiczne charakteryzują się podobnymi kryteriami postępowania kwalifikacyjnego. Bardzo istotny jest język obcy oraz matematyka. Ekonomia biznesu i finanse nie jest wyjątkiem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse:

 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • język polski,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • informatyka,
 • filozofia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKONOMIA BIZNESU I FINANSE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 04.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 28.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 28.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia biznesu i finanse

niestacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA BIZNESU I FINANSE?

Ekonomia biznesu i finanse to kierunek obejmujący sześć semestrów nauki na studiach pierwszego stopnia oraz cztery semestry na studiach stopnia drugiego.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Ekonomia biznesu i finanse to kierunek, którego program nauczania zawiera między innymi takie zagadnienia jak: podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, mikroekonomia, makroekonomia, rachunkowość finansowa, wizualizacja wyników analiz w biznesie, analiza zależności gospodarczych, modele biznesowe i współczesny rynek pracy, narzędzia informatyczne w biznesie.

Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie obserwacji, analizy, oceny oraz raportowania zjawisk ekonomiczny, gromadzenia i interpretacji informacji biznesowych w skali przedsiębiorstwa i gospodarki, tworzenia marki produktu oraz usługi, podejmowania optymalnych decyzji z wykorzystaniem danych makroekonomicznych i mikroekonomicznych, rozliczania działalności przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, obsługi podatkowej podmiotów gospodarujących oraz analityki finansowej i controllingu.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA BIZNESU I FINANSE STUDIA NIESTACJONARNE

EKONOMIA BIZNESU I FINANSE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA BIZNESU I FINANSE?

Studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku ekonomia biznesu i finanse na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA BIZNESU I FINANSE STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA BIZNESU I FINANSE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ekonomia biznesu i finanse na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ekonomia biznesu i finanse na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ekonomia biznesu i finanse na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stac. I stopnia:
61
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA BIZNESU I FINANSE?

Studenci kierunku Ekonomia biznesu i finanse pozyskują obszerną wiedzę oraz liczne umiejętności, a także kompetencje niezbędne do pracy. Z pozyskanym wykształceniem mogą pracować jako specjaliści do spraw księgowości, analitycy bankowi, analitycy giełdowi, analitycy rynku i sprzedaży, analitycy baz danych, doradcy bankowo- ubezpieczeniowi, doradcy inwestycyjni.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ekonomia biznesu i finanse:

 • urzędnik administracji publicznej,
 • asystent do spraw sprzedaży,
 • analityk bankowy,
 • analityk giełdowy,
 • doradca inwestycyjny,
 • specjalista do spraw kredytu handlowego,
 • specjalista do spraw planowania inwestycji,
 • analityk trendów rynkowych,
 • analityk kredytowy,
 • specjalista do spraw księgowości.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA BIZNESU I FINANSE

Komentarze (0)