Etologia i psychologia zwierząt

Etologia i psychologia zwierząt

Dodaj do ulubionych

Etologia i psychologia zwierząt studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Etologia i psychologia zwierząt to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1, 5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Etologia i psychologia zwierząt umożliwiają pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru nauk rolniczych i przyrodniczych oraz wiedzy z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt oraz warunków ich utrzymania i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod kształtowania ich behawioru. Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt, jak również analizy i interpretacji podstawowych grup zachowań zwierząt należących do różnych taksonów.

Etologia i psychologia zwierząt to kierunek, po ukończeniu którego można prowadzić działalność gospodarczą w obszarze doradztwa w zakresie postępowania ze zwierzętami, ich szkolenia, rozwiązywania problemów behawioralnych, prowadzenia terapii z udziałem zwierząt, hotelu lub salonu pielęgnacji dla zwierząt oraz innych form sprawowania nad nimi opieki.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na kierunku Etologia i psychologia zwierząt oparte jest głównie na przedmiotach ścisłych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Etologia i psychologia zwierząt:

 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ETOLOGIA I PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Etologia i psychologia zwierząt stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 05.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku etologia i psychologia zwierząt

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ETOLOGIA I PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT?

Etologia i psychologia zwierząt jest kierunkiem należącym do dziedziny nauk rolniczych. Oprócz wiedzy na temat behawioru i psychologii zwierząt studenci pozyskują wiedzę ekonomiczną, pomagającą odnaleźć się na rynku zatrudnienia.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Etologia i psychologia zwierząt możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Etologia i psychologia zwierząt zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: anatomia zwierząt, behawioralne aspekty rozrodu zwierząt, biochemia zwierząt, dobrostan zwierząt, etyka w postępowaniu ze zwierzętami, fizjologia i endokrynologia zwierząt. Ponadto, poznają genetykę zachowania zwierząt, metody kształtowania zachowania zwierząt, neurobiologiczne podstawy procesów poznawczych i sensorycznych, czy prawne aspekty chowu zwierząt.

Nabywają umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt, odpowiedzialnego kształtowania relacji człowiek- zwierzę, ze szczególnym uwzględnieniem terapeutycznego użytkowania zwierząt, ich szkolenia i prawidłowego postępowania.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ETOLOGIA I PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ETOLOGIA I PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT?

Studia na kierunku Etologia i psychologia zwierząt trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku etologia i psychologia zwierząt na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ETOLOGIA I PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT STUDIA I STOPNIA

ETOLOGIA I PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek etologia i psychologia zwierząt na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku etologia i psychologia zwierząt na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
45
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek etologia i psychologia zwierząt na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ETOLOGIA I PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT?

Absolwenci studiów na kierunku Etologia i psychologia zwierząt posiadają kwalifikacje do pracy w zakresie doradztwa w postępowaniu ze zwierzętami, szkolenia, rozwiązywania problemów behawioralnych, prowadzenia terapii z udziałem zwierząt.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Etologia i psychologia zwierząt:

 • jednostki naukowo- badawcze,
 • firmy zajmujące się szkoleniem, chowem i hodowlą zwierząt,
 • ogrody zoologiczne,
 • placówki ochrony przyrody i ochrony zwierząt,
 • laboratoria badawcze i diagnostyczne,
 • schroniska,
 • ośrodki szkolenia zwierząt.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ETOLOGIA I PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

Komentarze (0)