Computer Science and Information Systems

Computer Science and Information Systems

Dodaj do ulubionych

Computer Science and Information Systems studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Computer Science and Information Systems to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1, 5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Kierunek Computer Science and Information Systems to anglojęzyczny odpowiednik Informatyki i Systemów Informacyjnych. Umożliwia on pozyskanie gruntownej wiedzy z zakresu matematyki oraz teoretycznych podstaw informatyki. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi analizy matematycznej, algebry liniowej z geometrią, matematyki dyskretnej, logiki i teorii mnogości, metod numerycznych oraz zagadnieniami dotyczącymi elektroniki, budowy sprzętu cyfrowego i transmisji danych. Ponadto, pozyskują wiedzę na temat programowania strukturalnego i obiektowego, algorytmów i struktury danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, czy technologii tworzenia aplikacji wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika systemów MS Windows.

Studia na kierunku Computer Science and Information Systems stanowią przygotowanie do pracy w firmach o różnym profilu działalności, wykorzystujących zaawansowane rozwiązania IT, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, czy instytucjach sektora finansowego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Computer Science and Information Systems to kierunek oparty na mocnych podstawach matematycznych. Oznacza to, że matematyka jest przedmiotem niezbędnym nie tylko w procesie rekrutacji, ale także w toku kształcenia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Computer Science and Information Systems:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • chemia,
 • biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Computer science and information systems stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku computer science and information systems

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku computer science and information systems

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS?

Studia na kierunku Computer Science and Information Systems polegają na zbudowaniu solidnej bazy matematycznej, by móc później zgłębiać zagadnienia związane z informatyką stosowaną, w gronie których znajdują się między innymi: projektowanie i programowanie zaawansowanych algorytmów i struktur danych, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe i inteligencja obliczeniowa, systemy analityki biznesowej, czy systemy statystyczne.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Computer Science and Information Systems możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Computer Science and Information Systems pozyskują obszerną wiedzę. Dotyczy ona między innymi analizy matematycznej, matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych, metod numerycznych, jak również komunikacji człowiek- komputer, sztucznej inteligencji, projektowania i programowania obiektowego, cyklu życia systemów informatycznych, budowy systemów komputerowych.

Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie formułowania algorytmów i ich programowania, posługiwania się systemami operacyjnymi na poziomie API, projektowania sieci komputerowych, zabezpieczania przesyłanych danych przed nieuprawnionym odczytem, tworzenia aplikacji internetowych, budowy systemów bazodanowych, budowy systemów wbudowanych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS?

Studia na kierunku Computer Science and Information Systems trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku computer science and information systems na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku lub 2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku computer science and information systems na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
40
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek computer science and information systems na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
175
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS?

Absolwenci kierunku Computer Science and Information Systems wyróżniają się obszerną wiedzą, licznymi umiejętności, a także kompetencjami ułatwiającymi między innymi komunikację interpersonalną. Z dyplomem w kieszeni będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako projektanci, programiści, testerzy, administratorzy systemów informatycznych czy specjaliści do spraw ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Computer Science and Information Systems:

 • firmy tworzące oprogramowanie,
 • firmy doradztwa informatycznego,
 • instytucje sektora finansowego,
 • sektor nowoczesnych technologii.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS

Komentarze (0)