Advanced Biobased and Bioinspired Materials

Advanced Biobased and Bioinspired Materials

Dodaj do ulubionych

Advanced Biobased and Bioinspired Materials studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Advanced Biobased and Bioinspired Materials to anglojęzyczny, interdyscyplinarny kierunek kształcenia, który łączy w sobie zagadnienia z zakresów chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych.  Studia mają na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji.

Kształcenie na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials przygotowuje do pracy związanej z doborem, kształtowaniem właściwości i analizą biomateriałów, projektowaniem wyrobów medycznych o pożądanej funkcjonalności, projektowaniem i wykonywaniem separacji i analiz materiału pochodzenia biologicznego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Advanced Biobased and Bioinspired Materials jest kierunkiem anglojęzycznym, a zatem aby móc go studiować należy pochwalić się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Naturalnie, język obcy nie jest jedynym przedmiotem kwalifikacyjnym na studia. W tym gronie znajduje się jeszcze między innymi „królowa nauk”, czyli matematyka.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials:

 • matematyka,
 • język angielski,
 • drugi język obcy,
 • fizyka,
 • chemia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Advanced biobased and bioinspired materials +

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ stopień: (I), czas trwania: 4 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Chemiczny PŁ stopień: (I), czas trwania: 4 lata,
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku advanced biobased and bioinspired materials

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS?

Program kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na rozwiązywaniu realnych problemów oraz pracę w grupie.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Anglojęzyczny kierunek Advanced Biobased and Bioinspired Materials realizowany jest według programu, zawierającego między innymi takie zagadnienia jak: Synthesis and Physicochemical Properties of Polymer Components, Tuning of Biobased Materials’ Applicabilities, Emerging Technologies Inspired by Nature, Modern Techniques in Biomaterials and Nanostructures Synthesis and Analysis.

Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, syntezy i analizy, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik badawczych, biomateriałów i materiałów inspirowanych naturą, poznają także techniki ich utylizacji oraz wpływ na środowisko. Pozyskują również wiedzę na temat procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w procesach syntezy i analizy właściwości nowoczesnych materiałów inspirowanych naturą.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS?

Studia na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku advanced biobased and bioinspired materials na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny PŁ
stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek advanced biobased and bioinspired materials na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Przedmioty:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/

Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny PŁ
Przedmioty:

chemia, drugi język obcy, fizyka, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku advanced biobased and bioinspired materials na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny PŁ
stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek advanced biobased and bioinspired materials na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny PŁ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS?

Absolwenci studiów na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, jednostkach badawczo- rozwojowych, jednostkach konsultingowych i certyfikujących, związanych z szeroko rozumianą dziedziną biomateriałów i materiałów funkcjonalnych, oraz w sektorze nowoczesnych technologii.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials:

 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki badawczo- rozwojowe,
 • jednostki konsultingowe i certyfikujące.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS

Komentarze (0)