Dodaj do ulubionych

Biobiznes studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biobiznes to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Biobiznes umożliwiają pozyskanie nowoczesnych kwalifikacji, opartych na szerokiej wiedzy i licznych umiejętnościach w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Najważniejszym aspektem kształcenia jest zrozumienie istoty łańcuchów wartości opartych na bioprocesach z perspektywy firm, które koncentrują uwagę na biozasobach i bioproduktach, producentów starających się wykorzystywać zasoby odnawialne i wprowadzających na rynek odpowiednie produkty czy instytucji wspierających rozwój łańcuchów wartości opartych na bioprocesach.

Studia stanowią przygotowanie do pracy między innymi w działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm wytwarzających produkty oparte na biozasobach i procesach biotechnologicznych, instytucjach badawczych sektora publicznego, czy organizacjach wspierających biogospodarkę.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

O przyjęcie na studia na kierunek Biobiznes mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom inżyniera bądź licencjata na kierunku pokrewnym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOBIZNES

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Biobiznes stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BIOBIZNES JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.08.2021
do 19.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biobiznes

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBIZNES?

Biobiznes to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiący wyraźny punkt na mapie kształcenia w obszarze biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii i branży life science.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biobiznes możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Biobiznes zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: bioekonomia, przedsiębiorczość w biobiznesie, ICT w biobiznesie, rynek Life Science, bioinnowacje, marketing i konsumpcja bioproduktów, kompetencje interpersonalne menedżera biobiznesu, rolnictwo ekologiczne.

Studenci nabywają umiejętności w zakresie wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania i wyjaśniania zjawisk zachodzących w biobiznesie i jego otoczeniu, prawidłowego interpretowania mechanizmów funkcjonowania gospodarki i jej podmiotów, analizowania i interpretowania danych ilościowych i jakościowych, pozyskania funduszy na działalność innowacyjną, zarządzania procesem wdrażania innowacji do gospodarki i usług. W toku kształcenia studenci poznają również formy i metody prowadzenia własnej działalności gospodarczej w biobiznesie, normy i reguły prawne, technologiczne, organizacyjne i finansowe dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych w biobiznesie, jak również zasady procesu podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze w biobiznesie, a także możliwości kształtowania przez nie przewag konkurencyjnych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOBIZNES STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBIZNES?

Studia na kierunku Biobiznes trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku biobiznes na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOBIZNES STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biobiznes na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biobiznes na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOBIZNES?

Absolwenci studiów na kierunku Biobiznes przygotowani są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług doradczych. Oprócz tego, mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm wytwarzających produkty oparte na biozasobach i procesach biotechnologicznych, organizacjach wspierających łańcuchy wartości oparte na bioprocesach, ministerstwach, agencjach i organizacjach międzynarodowych wspierających biogospodarkę.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biobiznes:

  • przemysł spożywczy,
  • sektor bioenergii,
  • firmy i organizacje konsultingowe,
  • ministerstwa, agencje i organizacje międzynarodowe wspierające biogospodarkę,
  • przemysł produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków,
  • instytucje badawcze sektora publicznego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBIZNES

Komentarze (0)