MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Tym samym dowiedzą się więcej na temat fizyki, mechaniki czy robotyki. W ramach kształcenia nauczą się projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, konstrukcji maszyn czy modelowania zaawansowanych materiałów.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w zawodzie konstruktora, technologa czy głównego mechanika w różnorodnych miejscach, w których wymagana jest wiedza i kompetencje techniczne. Ponadto mogą podjąć zawodową służbę wojskową.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Obecnie, studia techniczne cieszą się dużą popularnością, dlatego też kandydaci na kierunek mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na konkretnej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe to:

  • matematyka
  • fizyka
  • język polski
  • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
jednolite magisterskie
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
jednolite magisterskie
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe

Tryb studiów
jednolite magisterskie
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE?

Obecnie, w dobie rozwoju przemysłowego, coraz więcej firm stara się usprawnić swoje działania poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod i zastosowanie profesjonalnych maszyn przemysłowych. W związku z tym rośnie także zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie z tego zakresu. Ich kształceniem zajmuje się kierunek mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe, których program nauczania będzie oscylował głównie wokół nauk technicznych i ścisłych. Studenci wykształcą także szereg umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. W ramach licznych zajęć dowiedzą się więcej na temat automatyki robotyki, mechaniki, elektroniki czy elektrotechniki. Ponadto poznają podstawy termodynamiki, grafiki inżynierskiej oraz termomechaniki. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy studentów.

Przede wszystkim nauczą się projektowania maszyn z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Co więcej, rozwiną zdolności z zakresu modelowania zaawansowanych materiałów, złożonych konstrukcji oraz układów mechanicznych. Studenci przejdą także kompleksowe przygotowanie wojskowe i nauczą się dowodzenia zespołem i eksploatacji sprzętu wojskowego.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA WOJSKOWE?

Dyplom ukończenia studiów technicznych otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe znajdą zatrudnienie w przemyśle maszynowym oraz w jednostkach obioru technicznego. Równie ciekawą opcją będzie podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i produkcją różnego typu maszyn. Studenci mogą także podjąć zawodową służbę wojskową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn – studia wojskowe:

  • wojsko
  • jednostki odbioru technicznego
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn
  • firmy konsultingowe i doradcze
  • przemysł maszynowy.

Komentarze (0)