SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE

SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE

Dodaj do ulubionych

SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE studia – kierunek studiów

dia na kierunku socjologia-studia online to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie online. 

 

W czasie studiów na kierunku socjologia-studia online można rozwinąć wiedzę z zakresu nauk społecznych, antropologii, ekonomii, czy marketingu. Studenci dowiedzą się więcej na temat zjawisk i procesów społecznych, a także nauczą się dokonywać ich analizy i interpretacji. Co więcej, rozwiną zdolności z obszaru przeprowadzania badań socjologicznych, tworzenia produktów komercyjnych oraz budowania strategi marketingowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach wdrożeniowych i badawczych, firmach konsultingowych, działach marketingu i promocji, organizacjach biznesowych, działach HR, czy w organizacjach pozarządowych.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed złożeniem aplikacji na kierunek socjologia-studia online należy zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. W przypadku studiów realizowanych na uczelni niepublicznej, kandydaci powinni zdać egzamin maturalny z wybranych przez siebie przedmiotów oraz dostarczyć wymagane dokumenty. Ponadto konieczna będzie zapłata czesnego za każdy semestr nauki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Socjologia - studia online stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: online

SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE STUDIA I STOPNIA

SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjologia - studia online

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE?

Wyniki badań socjologicznych znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach. Dlatego też specjaliści posiadający wykształcenie socjologiczne bez problemu odnajdą się na współczesnym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy. Studenci kierunku socjologia – studia online rozwiną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, kulturowych, marketingu oraz reklamy. Rozwiną także cenne umiejętności praktyczne, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku socjologia – studia online możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku socjologa – studia online dowiedzą się więcej na temat antropologii, marketingu, zarządzania oraz komunikacji międzykulturowej. Ponadto nauczą się analizować wybrane zjawiska społeczne i socjologiczne, a także dowiedzą się w jaki sposób rozwiązywać problemy interpersonalne. Co więcej, poznają zasady tworzenia strategi marketingowych i reklamowych, przeprowadzania badań socjologicznych oraz analizy danych statystycznych i sondażowych.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z obszaru wykorzystywania technik marketingowych, czy rozpoznawania potrzeb klientów. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku socjologia – studia online trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE?

Absolwenci studiów na kierunku socjologia – studia online będą posiadać wszechstronną wiedzę i umiejętności, dzięki którym znajdą ciekawą i stabilną pracę zawodową. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy firm wdrożeniowych i badawczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami administracji publicznej, agencjami reklamowymi i marketingowymi oraz działami HR. Równie ciekawą opcją będzie praca w Public Relations oraz w firmach konsultingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku socjologia – studia online:

 • firmy konsultingowe

 • jednostki administracji publicznej

 • działy PR

 • agencje marketingowe

 • agencje reklamowe

 • fundacje

 • organizacje pozarządowe

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE

Komentarze (0)