OCEANOTECHNIKA BUDOWA JACHTÓW I OKRĘTÓW

OCEANOTECHNIKA BUDOWA JACHTÓW I OKRĘTÓW

Dodaj do ulubionych

OCEANOTECHNIKA BUDOWA JACHTÓW I OKRĘTÓW studia – kierunek studiów

Studia na kierunku oceanotechnika budowa jachtów i okrętów to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku  (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku oceanotechnika budowa jachtów i okrętów studenci nauczą się projektowania jachtów i okrętów za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Ponadto poznają zasady wykonywania prac budowlanych i konstrukcyjnych, a także organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość ze stoczniami produkcyjnymi i remontowymi, zakładami przemysłu jachtowego, biurami projektowymi, placówkami naukowo-badawczymi, czy administracją morską.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Oceanotechnika budowa jachtów i okrętów to specjalistyczne studia skierowane do osób, które chciałyby zdobyć techniczną wiedzę i umiejętności, niezbędne do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych i firmach projektowych oraz konstrukcyjnych. Ze względu na wymagający program nauczania, kandydaci powinni zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi oraz podjąć odpwiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku oceanotechnika budowa jachtów i okrętów to:

 • język polski

 • język obcy

 • matematyka

 • chemia/fizyka/geografia/informatyka

W przypadku studiów magisterskich należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCEANOTECHNIKA BUDOWA JACHTÓW I OKRĘTÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Oceanotechnika budowa jachtów i okrętów stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku oceanotechnika budowa jachtów i okrętów

OCEANOTECHNIKA BUDOWA JACHTÓW I OKRĘTÓW - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCEANOTECHNIKA BUDOWA JACHTÓW I OKRĘTÓW STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCEANOTECHNIKA BUDOWA JACHTÓW I OKRĘTÓW STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku oceanotechnika budowa jachtów i okrętów

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Oceanotechnika budowa jachtów i okrętów to specjalistyczne studia skierowane do osób, które chciałyby zdobyć techniczną wiedzę i umiejętności, niezbędne do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych i f

Jachty i okręty są powszechnie stosowane w wielu działalnościach, między innymi w turystyce, transporcie, czy podczas badań oceanicznych. Dlatego też nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających umiejętności i przygotowanie zawodowe z zakresu projektowania oraz budowy różnego typu jednostek pływających. Odpowiedzią na te potrzeby jest kierunek oceanotechnika budowa jachtów i okrętów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku oceanotechnika budowa jachtów i okrętów możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia ( inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek oceanotechnika budowa jachtów i okrętów przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. W ramach kształcenia nauczą się projektowania jednostek pływających z zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Ponadto poznają zasady budowy, naprawy i konstrukcji statków oraz jachtów.

Co więcej, studenci rozwiną wiedzę z zakresu ekonomii, organizacji produkcji i marketingu, a także nauczą się zarządzania procesem produkcyjnym i projektowym. Program nauczania zakłada realizacje lektoratu z języka obcego, dzięki któremu studenci rozwiną zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCEANOTECHNIKA BUDOWA JACHTÓW I OKRĘTÓW?

Studia na kierunku oceanotechnika budowa jachtów i okrętów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OCEANOTECHNIKA BUDOWA JACHTÓW I OKRĘTÓW?

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci kierunku oceanotechnika budowa jachtów i okrętów znajdą zatrudnienie w wielu prężnie rozwijających się branżach. Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w stoczniach produkcyjnych i remontowych, gdzie zajmą się produkcją oraz naprawą statków. Ponadto, idealnie odnajdą się jako pracownicy zakładów przemysłu jachtowego, biur projektowych, placówek naukowo-badawczych czy administracji morskiej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku oceanotechnika budowa jachtów i okrętów:

 • stocznie remontowe

 • stocznie produkcyjne

 • zakłady przemysłu jachtowego

 • biura projektowe

 • placówki naukowo-badawcze

 • jednostki administracji morskiej

Zobacz inne kierunki Morskie

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)