MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Dodaj do ulubionych

MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH STUDIA – KIERUNEK STUDIÓW


Studia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W czasie studiów na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych studenci zyskają kompleksową wiedzę techniczną i matematyczną. Ponadto dowiedzą się więcej na temat inżynierii mechanicznej, a także nauczą się projektowania maszyn z zastosowaniem nowoczesnych metod obliczeniowych oraz narzędzi i aparatury informatycznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym. Ponadto mogą podjąć pracę w biurach projektowych i firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją pojazdów i maszyn roboczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia techniczne skierowane są do maturzystów lub absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby zdobyć wykształcenie inżynierskie oraz rozwinąć swoją wiedzę techniczną i matematyczną. Jednak ze względu na dużą liczbę chętnych, kandydaci na kierunek mechatronika pojazdów i maszyn roboczych powinni dużo wcześniej zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych to:

  • matematyka

  • język obcy

  • przedmiot do wyboru.

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz kwalifikacje z zakresu mechatroniki i nauk technicznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 13.07.2021
do 26.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

niestacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH?

Studia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania oscylującym wokół nauk technicznych, matematycznych oraz fizycznych. Studenci otrzymają także kompleksowe przygotowanie zawodowe oraz rozwiną umiejętności techniczne, niezbędne do podjęcia pracy w branży mechatronicznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych zdobędą wszechstronną wiedzę matematyczną, fizyczną, techniczną oraz informatyczną. Ponadto dowiedzą się więcej na temat elektrotechniki, elektroniki, mechaniki ogólnej czy konstrukcji maszyn. Oprócz wiedzy teoretycznej rozwiną także szereg umiejętności praktycznych.

W ramach kształcenia nauczą się projektowania maszyn roboczych przy pomocy nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych. Co więcej poznają zasady projektowania systemów mechatronicznych i napędów elektronicznych. Program kształcenia zakłada realizacje lektoratu z języka obcego, dzięki któremu studenci rozwiną zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH?

Studia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek mechatronika pojazdów i maszyn roboczych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
120
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek mechatronika pojazdów i maszyn roboczych na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
70
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH?

Dyplom ukończenia studiów technicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym i elektrotechnicznym. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z biurami projektowymi oraz firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją maszyn i pojazdów roboczych. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych:

  • biura projektowe

  • firmy zajmujące się produkcją maszyn i pojazdów roboczych

  • przemysł elektrotechniczny

  • przemysł motoryzacyjny

  • własna działalność gospodarcza.

Komentarze (0)