ZARZĄDZANIE - KIERUNEK DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH

ZARZĄDZANIE - KIERUNEK DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE - KIERUNEK DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie – kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Program nauczania na kierunku zarządzanie – kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich będzie oscylował wokół nauk społecznych. Ponadto studenci dowiedzą się więcej na temat marketingu, ekonomii i szeroko pojętego biznesu. Rozwiną także zdolności z zakresu zarządzania zespołem, finansami oraz ryzykiem, a także nauczą się wykorzystywania technik marketingowych w praktyce zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą podjąć pracę w firmach handlowych, agencjach marketingowych, firmach konsultingowych oraz doradczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku zarządzanie – kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich, tak jak wskazuje ich nazwa skierowane są do osób z tytułem inżyniera, które chciałyby rozwinąć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, a także zdobyć wykształcenie umożliwiające objęcie stanowisk kierowniczych. Przed przystąpieniem do rekrutacji na powyższe studia należy zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi. W przypadku uczelni niepublicznych kandydaci muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz opłacić czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE - KIERUNEK DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - KIERUNEK DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH?

Zarządzanie – kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich to studia, które wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania oscylującym wokół nauk społecznych oraz kwestii związanych z zarządzaniem, marketingiem, biznesem i ekonomią. Studenci będą mieli okazję rozwinąć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne, które wykorzystają w swojej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie – kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zarządzanie – kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich będą mieli szansę rozwinąć zdolności z obszaru zarządzania i marketingu. Przede wszystkim rozwiną umiejętności praktyczne. W ramach kształcenia nauczą się zarządzania biznesem, zasobami ludzkimi, finansami oraz jakością.

Co więcej, poznają zasady dokonywania analizy rynku finansowego oraz wdrażania strategii marketingowych w biznesie. Szczegółowy program nauczania będzie zależał od wybranej ścieżki kształcenia. Większość zajęć będzie prowadzonych przez praktyków biznesu, dzięki czemu studenci będą mieli szansę poznać specyfikę branży i zdobyć doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE - KIERUNEK DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - KIERUNEK DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH?

Studia na kierunku zarządzanie – kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich trwają 1, 5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE - KIERUNEK DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - KIERUNEK DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH?

Ukończenie powyższych studiów pozwala zdobyć wykształcenie, które otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z firmami konsultingowymi, agencjami marketingowymi oraz z firmami PR.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie – kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich to:

  • biznes

  • stanowiska kierownicze i menedżerskie

  • firmy konsultingowe

  • agencje marketingowe

  • firmy PR

  • własna działalność gospodarcza.

Komentarze (0)