STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT

STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT

Dodaj do ulubionych

STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia dualne-żywienie zwierząt to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku studia dualne-żywienie zwierząt studenci rozwiną wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych, przyrodniczych oraz nauk o zdrowiu i żywieniu. Ponadto poznają anatomię i fizjologię wybranych gatunków zwierząt. Dowiedzą się także, w jaki sposób wytwarzać pasze i dodatki paszowe oraz wykonywać analizy chemiczne stosowane w przemyśle paszowym.

Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z wytwórniami pasz, firmami produkującymi dodatki paszowe, ośrodkami doradczymi i konsultingowymi oraz z przedsiębiorstwami rolnymi.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia dualne-żywienie zwierząt skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych. Aby pozytywnie przejść proces rekrutacji na powyższy kierunek należy spełnić istotne warunki.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku studia dualne-żywienie zwierząt to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych

 • rozmowa kwalifikacyjna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Studia dualne - żywienie zwierząt stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia dualne - żywienie zwierząt

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT?

Studia dualne – żywienie zwierząt to kierunek, który wyróżnia się praktycznym programem kształcenia. Studenci mają szansę zdobyć wiedzę teoretyczną oraz odbyć obowiązkowe staże, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe. Praktyki stanowią dużą część powyższych studiów, co pozwala studentom poznać specyfikę branży rolniczej oraz poznać szczegóły produkcji pasz i dodatków do pasz.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku studia dualne – żywienie zwierząt możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych, rolniczych oraz nauk o żywieniu. Ponadto dowiedzą się więcej na temat hodowli zwierząt, ich anatomii oraz fizjologii. Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych. W ramach kształcenia nauczą się wykorzystania metod diagnostycznych w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób wykonywać analizy chemiczne stosowane w przemyśle paszowym oraz realizować zadania badawcze, projektowe i wdrożeniowe. W czasie studiów poznają również nowoczesne techniki technologie stosowane w hodowli zwierząt i rolnictwie. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć, dzięki którym studenci poznają zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe oraz staże zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT?

Studia na kierunku studia dualne – żywienie zwierząt trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT?

Absolwenci kierunku studia dualne – żywienie zwierząt nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Dzięki uzyskanej wiedzy i kwalifikacjom odnajdą się, jako pracownicy wytwórni pasz oraz premiksów paszowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami rolnymi, ośrodkami doradczymi oraz instytucjami naukowymi. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia dualne – żywienie zwierząt:

 • ośrodki doradcze

 • wytwórnie pasz oraz premiksów paszowych

 • producenci dodatków paszowych

 • przedsiębiorstwa rolne

 • własna działalność doradcza i ekspercka.

Zobacz inne kierunki Żywienie i żywność

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA DUALNE - ŻYWIENIE ZWIERZĄT

Komentarze (0)