RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU

Dodaj do ulubionych

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU STUDIA – KIERUNEK STUDIÓW

Studia na kierunku rachunkowość i finanse biznesu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W trakcie studiów na kierunku rachunkowość i finanse biznesu studenci zdobędą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, ekonomii oraz zarządzania. Ponadto nauczą się zarządzania finansami przedsiębiorstw, tworzenia sprawozdań finansowych, a także poznają zasady inwestowania w aktywa rzeczowe. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić analizy rynku finansowego i rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, firmach doradczych, biurach maklerskich, agencjach ratingowych oraz w funduszach emerytalnych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia z zakresu finansów znajdują się na czele rankingów najpopularniejszych kierunków. Ze względu na dużą liczbę chętnych kandydaci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami oraz podjąć odpowiednie przygotowania. Tylko dzięki temu są w wstanie pokonać innych maturzystów i dostać się na wymarzony kierunek.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku rachunkowość i finanse biznesu to:

 • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden),

 • matematyka,

 • geografia albo historia, albo informatyka

Kandydaci na studia magisterskie muszą przedstawić dypl;om ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W innym przypadku konieczne będzie przejście rozmowy kwalifikacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU STUDIA NIESTACJONARNE

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU STUDIA I STOPNIA

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku rachunkowość i finanse biznesu

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU?

Ze względu na praktyczny wymiar studiów na kierunku rachunkowość i finanse biznesu studenci mają szansę zdobyć wiedzę teoretyczną oraz wszechstronne przygotowanie zawodowe, uprawniające ich do pracy w szeroko pojętym biznesie i sektorze finansowym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku rachunkowość i finanse biznesu możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Szczegółowy program nauczania na kierunku rachunkowość i finanse biznesu będzie zależał od wybranej specjalizacji. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, ekonomii, marketingu oraz zarządzania. Ponadto rozwiną wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się analiz i badania rynku finansowego. Co więcej poznają zasady analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz tworzenia zaawansowanych sprawozdań i strategii finansowych.

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek wykształcą zdolności z zakresu zarządzania finansami, przedsiębiorstwem i ryzykiem, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć, dzięki którym studenci nauczą się przeprowadzania fuzji, przejęć i konsolidacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU?

Studia na kierunku rachunkowość i finanse biznesu trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU?

Absolwenci kierunku rachunkowość i finanse biznesu nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom mogą podjąć zatrudnienie w bankach, domach inwestycyjnych, biurach maklerskich oraz w agencjach ratingowych. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w firmach doradczych i konsultingowych oraz w instytucjach regulujących rynek kapitałowy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku rachunkowość i finanse biznesu:

 • biura maklerskie

 • banki

 • domy inwestycyjne

 • fundusze emerytalne,

 • agencje ratingowe,

 • firmy doradcze i consultingowe

 • Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

 • Komisji Nadzoru Finansowego

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE BIZNESU

Komentarze (0)