INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA

Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

Studenci kierunku inżynieria rolno-spożywcza zdobędą wiedzę z zakresu nauk matematycznych, chemicznych, fizycznych i technicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat mechaniki, procesów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Co więcej nauczą się eksploatacji maszyn rolniczych i aparatury z przemysłu spożywczego, a także poznają zasady wykorzystywania technik pomiarowych i obliczeniowych w praktyce zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym oraz z rolnictwem i gospodarką leśną. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami doradczymi, laboratoriami lub założyć własną działalność gospodarczą.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed procesem aplikacji na kierunek inżynieria rolno-spożywcza należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Przyszli studenci powinni jak najszybciej podjąć przygotowania do egzaminu maturalnego, który będzie przepustką na wymarzone studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza to:

 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • fizyka/chemia/biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Inżynieria rolno-spożywcza stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA STUDIA NIESTACJONARNE

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA?

Inżynieria rolno-spożywcza to studia, które kształcą specjalistów posiadających wykształcenie techniczne oraz kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w firmach związanych z przemysłem rolniczym, spożywczym i leśnym. Studenci będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę teoretyczną oraz rozwinąć umiejętności praktyczne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku inżynieria rolno-spożywcza będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi, przyrodniczymi, matematycznymi czy chemicznymi. Ponadto studenci będą mieli szansę poznać specyfikę przemysłu leśnego, spożywczego i rolniczego, a także rozwiną szereg umiejętności praktycznych. W ramach kształcenia nauczą się rozwiązywania problemów inżynierskich, czy nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie i branży spożywczej.

Studenci poznają także zasady przeprowadzania badań laboratoryjnych z zastosowaniem nowoczesnej aparatury badawczej, a także zyskają zdolności z obszaru dokonywania profesjonalnych pomiarów i obliczeń. W planie zajęć znajdzie się także lektorat z języka obcego, dzięki któremu studenci rozwiną zdolności językowe i zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA?

Studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku inżynieria rolno-spożywcza otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach z przemysłu rolniczego i spożywczego, między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją maszyn rolniczych. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy laboratoriów badawczych. Dobrym rozwiązaniem może być także praca w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem żywności oraz w zawodzie doradcy rolniczego i leśnego. Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach magisterskich o podobnym profilu.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria rolno-spożywcza:

 • przemysł rolniczy i spożywczy

 • laboratoria badawcze

 • wydawnictwa naukowe

 • firmy zajmujące się projektowaniem i produkcją maszyn używanych w przemyśle spożywczym i rolniczym

 • zawód doradcy rolniczego i leśnego

 • firmy doradcze

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA

Komentarze (0)