AUDYT - STUDIA PODYPLOMOWE

AUDYT - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku audyt - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
  Czas trwania
   Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

   Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

   Audyt - studia podyplomowe

   Studia na kierunku audyt studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

   Studia na kierunku audyt - studia podyplomowe
   Rok akademicki 2023/2024
   Forma studiów zjazdy
   Poziom studiów studia podyplomowe

   Uczelnie

   Studia na kierunku audyt - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | audyt - studia podyplomowe - uczelnie >

   Adresatami studiów są przede wszystkim osoby, które pracują z finansami oraz wdrażają systemy kontroli w przedsiębiorstwach prywatnych i organach publicznych. Kierunek będzie także odpowiedni dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć karierę związaną z audytem.

    

   JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

   Kierunek audyt jest otwarty dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć nowe umiejętności, niezależnie od ukończonych studiów. Zwykle jedynym warunkiem jest posiadanie tytułu magistra, licencjata lub inżyniera. Przyszli studenci powinni wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć dokumenty w wyznaczonym terminie. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, dlatego warto jak najwcześniej się zarejestrować. Nauka może się wiązać z dodatkowymi kosztami, takimi jak np. czesne czy opłaty rekrutacyjne. W grupach może obowiązywać limit miejsc.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

    

   szczegółowe wymagania na uczelniach

   JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUDYT?

   Kierunek audyt realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Zajęcia mogą się odbywać w formule hybrydowej, co oznacza, że część z nich może być prowadzona online za pomocą platform do nauki zdalnej, a część w salach wykładowych. Wśród kadry kierunku przeważnie znajdują się zarówno pracownicy akademiccy uczelni, a także specjaliści z doświadczeniem m.in. w pracy audytora wewnętrznego czy finansów publicznych. Studenci uczestniczą w wykładach odpowiadających za przekazanie wiedzy teoretycznej i ćwiczeniach rozwijających ich umiejętności praktyczne. Czasem mają także okazję wzięcia udziału w grach strategicznych. Studia mogą również pomóc w przygotowaniu studentów do dodatkowych certyfikacji związanych z pracą audytora.

    

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku audyt możemy podzielić na:

   1. Poziom:

   2. Forma:

    

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Studenci kierunku audyt zdobywają wiedzę na temat technik i metody prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania i prowadzenia systemów kontroli w przedsiębiorstwach. Poznają podstawy prawa gospodarczego i cywilnego oraz kodeks spółek handlowych. Mogą dowiedzieć się, na czym polega i jak jest wykonywana kontrola podatkowa. W trakcie zajęć często pojawiają się tematy związane z rachunkowością finansową np. ewidencja operacji i zdarzeń gospodarczych. Studenci mogą mieć także okazję nauczyć się podstaw analizy finansowej za pomocą nowoczesnych narzędzi analitycznych. Dzięki niej można zbadać m.in. kondycję finansów przedsiębiorstwa.

   Przedmioty, które mogą się pojawić na kierunku audyt to np.:

   • postępowanie oraz kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa
   • źródła finansowania działalności gospodarczej
   • standardy sprawozdawczości finansowej
   • model rachunku kosztów i przychodów

   Podczas studiów słuchacze dowiadują się, jaka jest rola audytów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz poznają zasady etyki audytora. Mogą także zapoznać się z konkretnymi czynnościami wykonywanymi przez osoby prowadzące kontrolę m.in. planowanie zadań audytowych czy tworzenie sprawozdań. W programie może zostać omówiony audyt śledczy, który pozwala na wykrycie przestępstw gospodarczych i oszustw finansowych.

    

   ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUDYT?

   Studia na kierunku audyt trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

    

   JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUDYT?

   Absolwenci kierunku audyt są przygotowani do pracy w zawodzie audytora. Studia pozwalają na samodzielne prowadzenie kontroli w przedsiębiorstwach. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia zarówno w sektorze prywatnym, jak i finansów publicznych. Mogą być także odpowiedzialni za wdrażanie systemów kontroli w organizacjach. Absolwenci zyskują również wiedzą na temat zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, co zwiększa ich kompetencje w zakresie przeprowadzania audytu.

   Możliwości zatrudnienia po kierunku audyt to m.in.:

   • audytor wewnętrzny
   • audytor finansowy

    

   Zobacz inne kierunki ekonomiczne

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Teraz najważniejsze

   matura 2024

   zmiany na maturze 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2023

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   Komentarze (0)