TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym - studia podyplomowe

Współpraca z uczniami z niepełnosprawnością wzroku jest trudna i wymaga zdobycia odpowiednich uprawnień i kwalifikacji zawodowych, które można uzyskać podczas studiów podyplomowych na kierunku tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym.

Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do pacy z osobami z niepełnosprawnością wzroku. W tym celu nauczą się diagnozy potrzeb dziecka z niepełnosprawnością i dowiedzą się, w jaki sposób udzielić mu niezbędnej pomocy i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. Ponadto poznają zasady edukacji i rehabilitacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii wspierających.

Program nauczania został podzielony na moduły tematyczne. Studenci będą mieli dostęp do zajęć związanych z pedagogiką i dydaktyką specjalną, tyflopsychologią, oraz anatomią i fizjologią układu wzrokowego. W planie znajdą się także liczne warsztaty poruszające kwestie diagnostyki, rehabilitacji osób niewidzących i słabowidzących oraz wspomagania dzieci z taką niepełnosprawnością. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki zawodowe.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)