Eksploatacja ujęć wód podziemnych – studia podyplomowe

Eksploatacja ujęć wód podziemnych – studia podyplomowe

Eksploatacja ujęć wód podziemnych – studia podyplomowe

Ukończyłeś studia inżynierskie lub magisterskie? Zdobytą wiedzę teoretyczną lubisz uzupełniać praktycznym doświadczeniem? Uważasz, że posiadanie dodatkowego wykształcenia ułatwi Ci rozwój zawodowy i otworzy nowe możliwości realizacji? Jeśli zgodziłeś się przynajmniej z jednym z powyższych pytań to być może zainteresują Cię perspektywy oferowane przez studia podyplomowe na kierunku Eksploatacja ujęć wód podziemnych. Być może po tej krótkiej lekturze dojdziesz do wniosku, że podjęcie dodatkowej nauki to świetny pomysł!

Jakie zagadnienia obejmuje program studiów podyplomowych? Uczęszczając na zajęcia zapoznasz się z prawnymi regulacjami eksploatacji ujęć wodnych, zasadami przeprowadzania remontów oraz z wykorzystywanymi materiałami do tego celu. Oprócz tego nauczysz się tworzyć systemy monitorujące środowisko wodne oraz interpretować uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań. Czego jeszcze możesz się spodziewać podejmując naukę na tym kierunku? Na zajęciach zostaną zaprezentowane także treści dotyczące geotechniki, wiertnictwa i technik uzdatniania wody. Warto wspomnieć, że oprócz zajęć teoretycznych, odbędą się także zajęcia praktyczne realizowane w wybranych ujęciach wodnych.

W chwili obecnej nie jesteś związany zawodowo z tą dziedziną i zastanawiasz się gdzie będziesz mógł podjąć pracę po ukończeniu tego kierunku? Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki ułatwią Ci znalezienie zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach wodociągowych lub placówkach zajmujących się prowadzeniem badań dotyczących stanu ujęć wodnych. Kolejną możliwością jaką posiadają absolwenci jest podjęcie pracy w instytucjach geologicznych. Daj sobie zatem szansę na spełnienie zawodowe i wybierz studia podyplomowe na kierunku Eksploatacja ujęć wód podziemnych!

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKSPLOATACJA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH – STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Inżynierskie - techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Eksploatacja ujęć wód podziemnych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • znajomości obowiązujących przepisów prawnych
  • rozumienia wpływu powstawania ujęć wodnych na stan środowiska
  • dysponowania podstawowymi wiadomościami z obszaru geotechniki, hydrauliki studziennej
  • przeprowadzania analiz i interpretowania uzyskanych danych z badań
  • wydawania opinii na temat stanu technicznego ujęć wód
  • dopasowywania znanych technik do działań remontowych
  • tworzenia systemów monitoringu środowiska wodnego

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Eksploatacja ujęć wód podziemnych

Absolwent kierunku Eksploatacja ujęć wód podziemnych znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik instytucji geologicznych
  • pracownik placówek badawczych
  • pracownik przedsiębiorstw wodociągowych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKSPLOATACJA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH – STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)