Dodaj do ulubionych

Europeistyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Europeistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Europeistyka to kierunek, który umożliwia dogłębne poznanie i zrozumienie zjawisk czy procesów politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które zachodzą nie tylko na skali lokalnej, lecz także globalnej. Studia nie skupiają się wyłącznie na współczesnych zjawiskach zachodzących na kontynencie europejskim. Pokazują także rolę i znaczenie Europy w świecie.

A na jakie zatrudnienie mogą liczyć absolwenci europeistyki? Będą na nich czekać przede wszystkim różnorodne instytucje sektora publicznego. Sektor dyplomacji, jednostki administracji rządowej i samorządowej, rozmaite instytucje UE czy nawet organizacje pozarządowe – wszędzie tam zatrudnienie znajdą absolwenci tego kierunku.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku europeistyka:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EUROPEISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Europeistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Jednostka prowadząca

Europeistyka stopień: (I)
tryb: niestacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Jednostka prowadząca

Europeistyka stopień: (I)
tryb: niestacjonarne

UCZELNIE, GDZIE EUROPEISTYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Pomorska w Słupsku

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 04.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 21.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.06.2021
do 05.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 21.06.2021
do 19.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku europeistyka

niestacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Europeistyka

Studia te, możesz podjąć na wielu uniwersytetach w całej Polsce. Dlatego też, programy zajęć opracowane na potrzeby tego kierunku oraz realizowane specjalności, będą się różnić między sobą.

Jednak ogólny podgląd na treści kształcenia wygląda niezwykle zachęcająco. W ramach studiów nauczysz się analizować zmiany zachodzące na arenie kulturalnej, społecznej oraz gospodarczej.

Posiądziesz umiejętności pozwalające Ci na samodzielne przeprowadzenia projektów badawczych oraz opracowywanie uzyskanych informacji.

Jako student Europeistyki, dowiesz się jak wygląda struktura Unii Europejskiej oraz na jakich zasadach funkcjonuje. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, socjologii oraz historii.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości prawa gospodarczego, ochrony praw człowieka i prawa socjalnego obowiązującego w UE
 • interpretowania przemian społeczno-gospodarczych na płaszczyźnie europejskiej
 • rozumienia struktury instytucji Unii Europejskiej i mechanizmów ich funkcjonowania
 • przygotowywania i zarządzania projektami badawczymi
 • dysponowania wiadomościami z obszaru ekonomii, socjologii, historii oraz polityki
 • wyszukiwania, selekcjonowania oraz interpretowania zebranych informacji
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jak wyglądają studia na kierunku europeistyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku europeistyka będzie oscylował głownie wokół nauk humanistycznych i ekonomicznych.

 

Studia na kierunku Europeistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku europeistyka będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat kultury, gospodarki i polityki krajów należących do Unii Europejskiej. Ponadto dowiesz się więcej o ekonomii i szeroko pojętych naukach społecznych.

W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Historia społeczna Europy
 • Integracja gospodarcza w Europie
 • Prawo międzynarodowe publiczne

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku europeistyka wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizować wybrane zjawiska społeczne, gospodarcze i ekonomiczne.

Ponadto, poznasz regulacje prawa międzynarodowego i nauczysz się ich zastosowania w praktyce. Studenci rozwiną również zdolności językowe z zakresu wybranego przez siebie języka.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Cechuje Cię otwartość umysłu? Chcesz lepiej poznać świat, zrozumieć zjawiska i przemiany w nim zachodzące? Interesujesz się wieloma dziedzinami nauki i nie chcesz ograniczać się wyłącznie do jednej? Jeśli zgadzasz się ze wcześniejszymi pytaniami i w dalszym ciągu nie masz pomysłu na następny etap swojej edukacji, być może zainteresują Cię studia na kierunku Europeistyka!

 

5. Gdzie studiować Europeistykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Europeistyka:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EUROPEISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE

EUROPEISTYKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Europeistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku europeistyka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku europeistyka na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EUROPEISTYKA STUDIA I STOPNIA

EUROPEISTYKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek europeistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przedmioty:

historia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku europeistyka na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
54
II stopnia:
32
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
22
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
60
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
35
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek europeistyka na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Europeistyka

Obawiasz się, że po ukończeniu studiów na kierunku Europeistyka będziesz miał niewiele propozycji pracy? Jeśli tak, Twoje obawy są nieuzasadnione, ponieważ absolwenci posiadają bardzo szerokie i zróżnicowane możliwości zawodowe, zatem bez trudu dopasujesz przyszłą pracę do swoich oczekiwań. A gdzie jej szukać?

Zdobyte wykształcenie pomoże Ci w znalezieniu zatrudnienia w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, jak również w strukturach Unii Europejskiej. Oprócz tego możesz się rozwijać zawodowo w ośrodkach kulturalnych lub organizacjach pozarządowych.

Inną propozycją są redakcje prasowe, wydawnictwa i inne środki masowego przekazu. Jeśli nie chcesz zamykać się w sztywnych ramach kształcenia i stawiasz na zdobywanie praktycznych umiejętności to jedynym wyjściem w tej sytuacji jest wybór studiów na kierunku Europeistyka!

Absolwent kierunku Europeistyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik środków masowego przekazu oraz wydawnictw
 • pracownik instytucji kulturalnych
 • pracownik jednostek administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik instytucji UE
 • pracownik organizacji pozarządowych

 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU EUROPEISTYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA

Komentarze (0)