KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY

KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY

Dodaj do ulubionych

KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku prawno-ekonomicznym to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku prawno-ekonomicznego zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu ekonomii, współczesnej gospodarki czy nauk prawnych i administracyjnych. Ponadto poznają wybrane regulacje prawa cywilnego, podatkowego, administracyjnego oraz gospodarczego oraz nauczą się analizy stosunków gospodarczych i rozwiązywania problemów ekonomicznych. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z obszaru finansów, ze szczególnym uwzględnieniem finansów przedsiębiorstw.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, kancelariach radcowskich, instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek prawno-ekonomiczny zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia powinni spełnić szereg wymagań rekrutacyjnych, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku prawno-ekonomiczny to:

 • język obcy nowożytny

 • historia/matematyka/wiedza o społeczeństwie.

W przypadku studiów drugiego stopnia należy przedstawić dyplom ukończenia studiów na kierunku prawno-ekonomicznym lub o tematyce społecznej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Kierunek prawno-ekonomiczny stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Kierunek prawno-ekonomiczny stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kierunek prawno-ekonomiczny

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWNO-EKONOMICZNYM?

Kierunek prawno-ekonomiczny łączy w sobie zagadnienia z obszaru nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Dzięki temu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie i przygotowanie zawodowe uprawniające do podjęcia pracy w zawodach prawniczych oraz w instytucjach finansowych. Osoby, które aplikują na powyższe studia rozwiną kompleksową wiedzę teoretyczną oraz zdobędą szereg umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kierunek prawno-ekonomiczny możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku prawno-ekonomicznym będzie oscylował wokół tematyki związanej z naukami prawnymi, administracyjnymi, ekonomicznymi, czy społecznymi. Ponadto dowiedzą się więcej na temat współczesnej gospodarki krajowej i światowej oraz procesów ekonomicznych.

W ramach kształcenia poznają wybrane regulacje prawa podatkowego, cywilnego, finansowego oraz gospodarczego oraz poznają zasady ich wykorzystania w swojej przyszłej pracy zawodowej. Co więcej, dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać zaawansowaną analizę finansową. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWNO-EKONOMICZNYM?

Studia na kierunku prawno-ekonomicznym trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWNO-EKONOMICZNYM?

Po ukończeniu studiów na kierunku prawno-ekonomicznym można znaleźć zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji finansowych, w których wykorzystają zdobytą wiedzę ekonomiczną. Dobrym rozwiązaniem będzie także podjęcie zatrudnienia w kancelariach radcowskich oraz w zawodzie doradcy podatkowego lub na stanowisku członka rady nadzorczej. Po ukończeniu studiów można także podjąć pracę w instytucjach administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym z uzyskanym wykształceniem.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawno-ekonomicznym:

 • kancelarie radcowskie

 • rada nadzorcza

 • jednostki administracji publicznej

 • organizacje pozarządowe

 • doradca podatkowy

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY

Komentarze (0)