Dodaj do ulubionych

HISPANISTYKA STOSOWANA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku hispanistyka stosowana to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie  niestacjonarnym

 

Studia na kierunku hispanistyka stosowana realizują treści związane z historią, kulturą oraz literaturą Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Studenci nauczą się także języka hiszpańskiego i jego praktycznego zastosowania w mowie i piśmie oraz w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu dodatkowego języka obcego. Co więcej, po wybraniu odpowiedniej specjalizacji zyskają przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne, uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, mediach, dyplomacji, firmach i korporacjach międzynarodowych, działach HR, szkołach językowych oraz w szkołach publicznych i niepublicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na kierunek hispanistyka stosowana muszą spełnić szereg wymagań określonych przez władze uczelni wyższej, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji. W przypadku studiów niestacjonarnych konieczne będzie opłacenie czesnego, którego wysokość zostanie ustalona przez uczelnie wyższą.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku hispanistyka stosowana to:

 • matematyka

 • język polski

 • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HISPANISTYKA STOSOWANA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Hispanistyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

HISPANISTYKA STOSOWANA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HISPANISTYKA STOSOWANA STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HISPANISTYKA STOSOWANA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku hispanistyka stosowana

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISPANISTYKA STOSOWANA?

Znajomość języków obcych jest umiejętnością docenianą na współczesnym rynku pracy. Hiszpański jest jednym z popularniejszych języków na świecie, dlatego co roku przybywa chętnych chcących rozwijać swoje kwalifikacje z tego obszaru. Studia hispanistyka stosowana przygotowują specjalistów, posiadających wykształcenie filologiczne oraz odpowiednie kwalifikacje potrzebne do pracy w wielu prężnie rozwijających się branżach.

. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku hispanistyka stosowana możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia niestacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku hispanistyka stosowana będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami filologicznymi, literaturoznawstwem oraz językoznawstwem. Studenci będą mieli szansę poznać kulturę i historię Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Ponadto poznają wybrane dzieła literackie hiszpańskiego obszaru językowego i nauczą się dokonywania analizy literackiej.

Przede wszystkim skupią się na nauce języka hiszpańskiego i jego praktycznego zastosowania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Co więcej poznają jeden dodatkowy język obcy nowożytny. Po wybraniu odpowiedniego modułu, studenci zyskają przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne, uprawniające do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka hiszpańskiego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISPANISTYKA STOSOWANA?

Studia na kierunku hispanistyka stosowana trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISPANISTYKA STOSOWANA?

Po ukończeniu studiów filologicznych można znaleźć zatrudnienie w wielu prężnie rozwijających się branżach. Absolwenci kierunku hispanistyka stosowana znajdą zatrudnienie w zawodzie nauczyciela języka hiszpańskiego w szkołach językowych i szkołach publicznych oraz prywatnych. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji kultury, mediów, w tym wydawnictw i redakcji czasopism. Równie ciekawą opcją będzie praca w dyplomacji, jednostkach administracji publicznej, korporacjach i firmach międzynarodowych, działach HR oraz PR. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy w branży turystycznej. Absolwenci mogą także zdecydować się na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku hispanistyka stosowana:

 • dyplomacja

 • szkoły językowe

 • szkoły publiczne i niepubliczne

 • działy HR

 • wydawnictwa

 • redakcje czasopism

 • media

 • korporacje i firmy międzynarodowe

 • branża turystyczna

 • jednostki administracji publicznej

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISPANISTYKA STOSOWANA

Komentarze (0)