Dodaj do ulubionych

HISPANISTYKA STOSOWANA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku hispanistyka stosowana to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie  niestacjonarnym

 

Studia na kierunku hispanistyka stosowana realizują treści związane z historią, kulturą oraz literaturą Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Studenci nauczą się także języka hiszpańskiego i jego praktycznego zastosowania w mowie i piśmie oraz w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu dodatkowego języka obcego. Co więcej, po wybraniu odpowiedniej specjalizacji zyskają przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne, uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, mediach, dyplomacji, firmach i korporacjach międzynarodowych, działach HR, szkołach językowych oraz w szkołach publicznych i niepublicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na kierunek hispanistyka stosowana muszą spełnić szereg wymagań określonych przez władze uczelni wyższej, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji. W przypadku studiów niestacjonarnych konieczne będzie opłacenie czesnego, którego wysokość zostanie ustalona przez uczelnie wyższą.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku hispanistyka stosowana to:

 • matematyka

 • język polski

 • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HISPANISTYKA STOSOWANA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Hispanistyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

HISPANISTYKA STOSOWANA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HISPANISTYKA STOSOWANA STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HISPANISTYKA STOSOWANA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku hispanistyka stosowana

niestacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISPANISTYKA STOSOWANA?

Znajomość języków obcych jest umiejętnością docenianą na współczesnym rynku pracy. Hiszpański jest jednym z popularniejszych języków na świecie, dlatego co roku przybywa chętnych chcących rozwijać swoje kwalifikacje z tego obszaru. Studia hispanistyka stosowana przygotowują specjalistów, posiadających wykształcenie filologiczne oraz odpowiednie kwalifikacje potrzebne do pracy w wielu prężnie rozwijających się branżach.

. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku hispanistyka stosowana możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia niestacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku hispanistyka stosowana będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami filologicznymi, literaturoznawstwem oraz językoznawstwem. Studenci będą mieli szansę poznać kulturę i historię Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Ponadto poznają wybrane dzieła literackie hiszpańskiego obszaru językowego i nauczą się dokonywania analizy literackiej.

Przede wszystkim skupią się na nauce języka hiszpańskiego i jego praktycznego zastosowania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Co więcej poznają jeden dodatkowy język obcy nowożytny. Po wybraniu odpowiedniego modułu, studenci zyskają przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne, uprawniające do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka hiszpańskiego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISPANISTYKA STOSOWANA?

Studia na kierunku hispanistyka stosowana trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISPANISTYKA STOSOWANA?

Po ukończeniu studiów filologicznych można znaleźć zatrudnienie w wielu prężnie rozwijających się branżach. Absolwenci kierunku hispanistyka stosowana znajdą zatrudnienie w zawodzie nauczyciela języka hiszpańskiego w szkołach językowych i szkołach publicznych oraz prywatnych. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy instytucji kultury, mediów, w tym wydawnictw i redakcji czasopism. Równie ciekawą opcją będzie praca w dyplomacji, jednostkach administracji publicznej, korporacjach i firmach międzynarodowych, działach HR oraz PR. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy w branży turystycznej. Absolwenci mogą także zdecydować się na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku hispanistyka stosowana:

 • dyplomacja

 • szkoły językowe

 • szkoły publiczne i niepubliczne

 • działy HR

 • wydawnictwa

 • redakcje czasopism

 • media

 • korporacje i firmy międzynarodowe

 • branża turystyczna

 • jednostki administracji publicznej

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISPANISTYKA STOSOWANA

Komentarze (0)