Dodaj do ulubionych

Filozofia i etyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku filozofia i etyka to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filozofia i etyka:

 • filozofia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOZOFIA I ETYKA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Filozofia i etyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 16.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filozofia i etyka

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Filozofia i etyka

Program studiów i przedmioty

Czego możesz oczekiwać po programie studiów? Na zajęciach zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące filozofii kultury, filozofii społecznej, jak również będziesz miał okazję poznać różne nurty filozoficzne, które kształtowały starożytność oraz epokę średniowiecza.

Dużym atutem studiów na kierunku Filozofia i etyka są lektoraty językowego, ponieważ został położony nacisk na zdobycie szerokich kompetencji w tym zakresie przez studentów. Dlatego też, w ramach programu będziesz kontynuował naukę jednego wybranego przez siebie języka oraz mógł rozpocząć następny kurs językowy.

Oprócz tego, uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu psychologii humanistycznej, a także na zajęciach będziesz miał szansę rozstrzygnąć najważniejsze problemy natury moralnej.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia starożytnych nurtów filozoficznych oraz epoki średniowiecza
 • znajomości problematyki psychologii humanistycznej
 • gromadzenia, selekcjonowania i analizowania informacji
 • interpretowania tekstów filozoficznych
 • rozumienia wpływu myśli filozoficznej na kształtowanie się zjawisk społecznych i kulturowych
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • znajomości drugiego języka obcego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOZOFIA I ETYKA?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku filozofia i etyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Dla kogo ten kierunek

Myśli największych filozofów świata, poruszanie problemów moralnych i próba ich rozwiązania, rozważania na temat istnienia, poznanie źródeł wiedzy to tylko niewielka część zagadnień, którymi zajmuje się filozofia.

Jeśli cechuje Cię otwartość umysłu i chciałbyś zdobyć wykształcenie, które wykorzystasz w różnych dziedzinach pracy, to studia na kierunku Filozofia i etyka są idealną propozycją!

 

3. Gdzie studiować filozofię i etykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filozofia i etyka:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOZOFIA I ETYKA STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku filozofia i etyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOZOFIA I ETYKA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filozofia i etyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Przedmioty:

filozofia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filozofia i etyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filozofia i etyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filozofia i etyka

Praca po studiach

Ciekawi Cię tematyka studiów, ale obawiasz się, że po filozoficznym kierunku trudno będzie Ci znaleźć pracę? Nic bardziej mylnego! Wbrew panującej opinii absolwenci nie narzekają na możliwości zatrudnienia, ponieważ zdobyta wiedza i umiejętności są uniwersalne i przydatne w wielu dziedzinach.

Po ukończeniu studiów na kierunku Filozofia i etyka możesz podjąć pracę w sektorze biznesowym, agencjach reklamowych, działach zajmujących się PR lub HR. Inną alternatywą jest znalezienie zatrudnienia w wydawnictwach, redakcjach prasowych oraz innych środkach masowego przekazu.

Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji możesz uczyć w szkołach etyki oraz filozofii. Wymienione perspektywy zatrudnienia robią wrażenie, a nie są to wszystkie możliwości, jakie posiadają absolwenci tych studiów. Zatem nie zastanawiaj się dłużej nad podjęciem nauki na kierunku Filozofia i etyka, ponieważ jak sam widzisz Twoje obawy odnośnie przyszłej kariery zawodowej są bezpodstawne!

 

Absolwent kierunku Filozofia i etyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik agencji reklamowych
 • pracownik działu PR lub HR
 • nauczyciel
 • pracownik mass mediów
 • pracownik ośrodków kulturalnych
 • pracownik wydawnictw

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOZOFIA I ETYKA

Komentarze (0)